Volverklaringen scholen

Hieronder vindt u per provincie een overzicht van onze scholen waarvoor op dit moment een volverklaring geldt. Een volverklaring wordt afgegeven door het College van Bestuur van RENN4 als het maximumaantal leerlingen van een school is bereikt. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Het samenwerkingsverband wordt daarover door ons geïnformeerd.

Leerlingen die zijn aangemeld, komen op de plaatsingslijst en worden geplaatst zodra er weer plek is. In overleg met de samenwerkingsverbanden in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die tijdelijk of helemaal niet op één van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van RENN4 worden ingezet.

Via de website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Ouders en leerlingen die zijn aangemeld voor één van onze scholen, worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Al onze scholen hebben een eigen schoolgids. Daarin staat het toelatingsbeleid beschreven. Via deze link kiest u een van onze locaties en vindt u de schoolspecifieke schoolgids.

GRONINGEN

Appingedam
De Delta (sbo)/Bladergroenschool (so). De groepen 1/2, 5/6 ZML en 7/8 ZML hebben allemaal nog één plek. In een van de groepen 4/5/6 zijn nog een paar plaatsen, alle overige groepen zijn volverklaard.

Groningen (stad)
Diamantcollege (vso). De school heeft ruimte voor maximaal 195-200 leerlingen en is op dit moment vol verklaard. De school start schooljaar 22/23 met 222 leerlingen onderwijs (waarvan 200 op de locatie onderwijs krijgen) en eveneens met een volverklaring.
De Erasmusschool (vso). De school heeft ruimte voor 95-100 leerlingen en start schooljaar 22/23 met 105 leerlingen en eveneens met een volverklaring.
Bladergroenschool, locatie Donderslaan, de lesstofgroepen 4, 5/6, 6 en 7/8 zijn volverklaard, evenals de maatwerkgroepen. De volverklaringen gelden vanaf de start van schooljaar 22/23.

Hoogezand
De Sterren (sbo) heeft plaats voor 130 leerlingen en heeft bij de start van schooljaar 22/23 een volverklaring voor alle groepen, met uitzondering van groep 1/2. In deze groep is nog plek voor 2 of 3 leerlingen. Volverklaring vanaf augustus 2022.

Winschoten
Bladergroenschool (so)
. Voor de groepen 4/5, 5/6 en alle groepen 6,7 en 8 is op 12 oktober 2022 een volverklaring afgegeven. Alleen in groep 3/4 is nog plek voor een aantal leerlingen.

FRIESLAND

De volverklaringen voor de scholen in Friesland lopen door tot aan de zomervakantie 2023.

Drachten
De Saffier (so), groep 4 is volverklaard.
De Zwaai (vso). Deze locatie heeft plaats voor 165 leerlingen. Het komende schooljaar start deze locatie met 180 leerlingen.
De Zwaai, Matrix Lyceum (vso) heeft zeer beperkte plaatsingscapaciteit.

Heerenveen
De Zwaai, Synthesegroep heeft geen plaatsingscapaciteit.

Leeuwarden

Caleidoscoop, de groepen 1/2 en 3/4 zijn volverklaard vanaf 16 februari 2023.
Monoliet, locatie Cornelis Trooststraat is vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 168 leerlingen. Het schooljaar 22/23 is deze locatie gestart met 175 leerlingen.
Monoliet, locatie Melkemastate is vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 108 leerlingen. Het schooljaar 22/23 is deze locatie gestart met 115 leerlingen.

Sneek
Monoliet (vso). Deze locatie heeft plaats voor 48 leerlingen. Het komende schooljaar start deze locatie met 75 leerlingen.

DRENTHE

Assen
De Atlas (vso), locatie Treubstraat en locatie Epe. De Atlas Assen heeft plaats voor 205 leerlingen, momenteel volgen 227 leerlingen les op de locaties. Volverklaring vanaf 08 december 2021.

Emmen
De Aventurijn (so) heeft in de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 (niveau 5/6) nog enkele plaatsen beschikbaar. De groepen 5/6 (niveau 4/5) en 7/8 zijn volverklaard.

De Atlas (vso) heeft plaats voor 200 leerlingen. In schooljaar ’22-’23 wordt gestart met 233 leerlingen die onderwijs op deze schoolgaan volgen. Volverklaring vanaf 24 juni 2022.

Hoogeveen
De Atlas Hoogeveen (vso), hier geldt een volverklaring voor alle klassen tot de zomervakantie ’23. Voor schooljaar ’23/’24 kunnen wel leerlingen aangemeld worden.

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen locatie de Wielewaal, de groepen 4, 5, 6 en 8 hebben allemaal 16 leerlingen en zitten daarmee vol. In de groepen 4, 5, 6 en 8 op de locatie Van Goghlaan is wel (beperkte) ruimte.