Volverklaringen scholen

Hieronder vindt u per provincie een overzicht van onze scholen waarvoor op dit moment een volverklaring geldt. Een volverklaring wordt afgegeven door het College van Bestuur van RENN4 als het maximumaantal leerlingen van een school is bereikt. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Het samenwerkingsverband wordt daarover door ons geïnformeerd.

Leerlingen die zijn aangemeld, komen op de plaatsingslijst en worden geplaatst zodra er weer plek is. In overleg met de samenwerkingsverbanden in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die tijdelijk of helemaal niet op één van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van RENN4 worden ingezet.

Via de website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Ouders en leerlingen die zijn aangemeld voor één van onze scholen, worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Al onze scholen hebben een eigen schoolgids. Daarin staat het toelatingsbeleid beschreven. Via deze link kiest u een van onze locaties en vindt u de schoolspecifieke schoolgids.

GRONINGEN

Appingedam
De Delta (sbo)/Bladergroenschool (so). In de groep 1 t/m 4 zijn nog een paar plaatsen, de groepen 5 t/m 8 zijn per 01 juli volverklaard. Bij de start van schooljaar 22/23 volgen 160 leerlingen onderwijs en afhankelijk van de personele bezetting kan de school doorgroeien naar maximaal 170 leerlingen.

Groningen (stad)
Diamantcollege (vso). De school heeft ruimte voor maximaal 195-200 leerlingen en is op dit moment vol verklaard. De school start schooljaar 22/23 met 222 leerlingen onderwijs (waarvan 200 op de locatie onderwijs krijgen) en eveneens met een volverklaring.
De Erasmusschool (vso). De school heeft ruimte voor 95-100 leerlingen en start schooljaar 22/23 met 105 leerlingen en eveneens met een volverklaring.
Bladergroenschool, locatie Donderslaan, voor alle groepen exclusief de voorzieningen De Springplank en De Draaimolen. Bij de start van schooljaar 22/23 is er, voor zover nu bekend bij de commissie van begeleiding, weer instroommogelijkheid. Volverklaring vanaf 14 maart 2022.

Hoogezand
De Sterren (sbo) heeft plaats voor 125 leerlingen en heeft bij de start van schooljaar 22/23 een volverklaring voor alle groepen, met uitzonderen van groep 1/2. In deze groep is nog plek voor 2 of 3 leerlingen. Volverklaring vanaf januari 2022.

FRIESLAND

De volverklaringen voor de scholen in Friesland geldt vanaf 24 mei en loopt in eerste instantie tot de kerstvakantie 2022. De volverklaringen worden daarna mogelijk verlengd.

Drachten
De Saffier. Hier geldt een volverklaring voor de leergroepen 6, 7 en 8. De Saffier heeft plaats voor 84 leerlingen, op dit moment volgen er 81 leerlingen onderwijs op deze locatie.
De Zwaai. Deze locatie heeft plaats voor 165 leerlingen. Het komende schooljaar start deze locatie met 180 leerlingen.
De Zwaai, Matrix Lyceum heeft zeer beperkte plaatsingscapaciteit.

Heerenveen
De Zwaai, Synthesegroep heeft zeer beperkte plaatsingscapaciteit.

Leeuwarden
Monoliet, locatie Cornelis Trooststraat is vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 168 leerlingen. Het komende schooljaar start deze locatie met 175 leerlingen.
Monoliet, locatie Melkemastate is vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 108 leerlingen. Het komende schooljaar start deze locatie met 115 leerlingen.

Sneek
Monoliet (vso). Deze locatie heeft plaats voor 48 leerlingen. Het komende schooljaar start deze locatie met 75 leerlingen.

DRENTHE

Assen
De Atlas (vso), locatie Treubstraat en locatie Epe. De Atlas Assen heeft plaats voor 205 leerlingen, momenteel volgen 227 leerlingen les op de locaties. Volverklaring vanaf 08 december 2021.
De Aventurijn (sbo), voor de groepen midden- en bovenbouw. Op dit moment volgen 58 leerlingen onderwijs volgen op deze school. Alleen in de onderbouw is nog plaats voor 2 leerlingen. De specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerlingen maakt het niet mogelijk om met grotere groepen te werken. Binnen het huidige gebouw is er geen ruimte voor extra groepen. Volverklaring vanaf 24 augustus 2021.

Emmen
De Atlas (vso) heeft plaats voor 200 leerlingen. In schooljaar ’22-’23 wordt gestart met 233 leerlingen die onderwijs op deze schoolgaan volgen. Volverklaring vanaf 24 juni 2022.

Hoogeveen
De Carrousel (van Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen – GOH). Groep 4/5 en groep 6 zijn vol verklaard. Er zitten nu 16 leerlingen in groep 4/5, waarvan 5 met een toelaatbaarheidsverklaring so en 1 met toelaatbaarheidsverklaring sbo. In groep 6 zitten momenteel 17 leerlingen, waarvan 3 met toelatingsverklaring so en 14 met een toelatingsverklaring sbo. Nieuwe aanmeldingen voor groep 4/5 en groep kunnen onderwijs ontvangen op SBO de Kameleon (van GOH). Volverklaring vanaf 01 januari 2022.