Volverklaringen scholen

Hieronder vindt u per provincie een overzicht van onze scholen waarvoor op dit moment een volverklaring geldt. Een volverklaring wordt afgegeven door het College van Bestuur van RENN4 als het maximumaantal leerlingen van een school is bereikt. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Het samenwerkingsverband wordt daarover door ons geïnformeerd.

Leerlingen die zijn aangemeld, komen op de plaatsingslijst en worden geplaatst zodra er weer plek is. In overleg met de samenwerkingsverbanden in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die tijdelijk of helemaal niet op één van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van RENN4 worden ingezet.

Via de website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Ouders en leerlingen die zijn aangemeld voor één van onze scholen, worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Al onze scholen hebben een eigen schoolgids. Daarin staat het toelatingsbeleid beschreven. Via deze link kiest u een van onze locaties en vindt u de schoolspecifieke schoolgids.

GRONINGEN

Appingedam
De Delta (sbo)/Bladergroenschool (so). Alle groepen zijn bij de start van schooljaar 23/24 volverklaard.

Groningen (stad)
Diamantcollege (vso). De school heeft ruimte voor maximaal 195 leerlingen. Er is op dit moment beperkte plaatsingscapaciteit.
De Erasmusschool (vso). De school heeft ruimte voor 94 leerlingen en start schooljaar 23/24 met 85 leerlingen. Er is beperkte plaatsingscapaciteit. Voor vragen over aanmeldingen kunt u mailen met plcdc@renn4.nl.
Bladergroenschool, locatie Donderslaan, op 15 mei 2023 zijn alle groepen vol verklaard. Op basis van de huidige aanmeldingen, zijn na de zomervakantie 2023 de volgende groepen vol verklaard: 3, 4, 5, 6, 7, 8 en de Maatwerkgroep (voor het oudere kind).

Hoogezand
De Sterren (sbo) heeft plaats voor 130 leerlingen en heeft bij de start van schooljaar 22/23 een volverklaring voor alle groepen, met uitzondering van groep 1/2. In deze groep is nog plek voor 2 of 3 leerlingen. Volverklaring vanaf augustus 2022.

Winschoten
Bladergroenschool (so)
. Voor groep 4/5 is op 12 oktober 2022 een volverklaring afgegeven. In groep 3/4 is nog plek voor één leerling, in groep 5/6 zijn nog twee plekken en in groep 6/7/8 met uitstroom vmbo of hoger is nog één plek. Voor groep 6/7/8 met praktijkuitstroom is een volverklaring afgegeven.
De volverklaringen op de Bladergroenschool Winschoten gelden tot de zomervakantie 2023, daarna komen er weer plekken beschikbaar.

FRIESLAND

Drachten
De Saffier (so), groep 4 is volverklaard.
De Zwaai (vso). Deze locatie heeft plaats voor 180 leerlingen. Het komende schooljaar (23/24) start deze locatie met 186 leerlingen. Er is beperkte plaatsingscapaciteit.
De Zwaai, Matrix Lyceum (vso) heeft zeer beperkte plaatsingscapaciteit.

Heerenveen
De Zwaai, Synthesegroep heeft geen plaatsingscapaciteit.

Leeuwarden
Caleidoscoop, de groepen 1/2 en 3/4 zijn volverklaard vanaf 16 februari 2023.
Monoliet, locatie Cornelis Trooststraat is voor schooljaar 23/24 vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 168 leerlingen en start in schooljaar 23/24 met 196 leerlingen.
Monoliet, locatie Melkemastate is voor schooljaar 23/24 vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 108 leerlingen en start in schooljaar 23/24 met 113 leerlingen.

Sneek
Monoliet (vso). Deze locatie heeft plaats voor 84 leerlingen en start in schooljaar 23/24 met 92 leerlingen. Er is beperkte plaatsingscapaciteit.

DRENTHE

Assen
De Atlas (vso), locatie Treubstraat en locatie Salland heeft plek voor 132 leerlingen. Deze locaties zijn vol verklaard voor het schooljaar 2023-2024.
De Atlas (vso), locatie Epe, is voor de havo-groepen 2, 3 en 4 volverklaard. In havo 1 en bij de Onderwijs Arrangementen is nog ruimte om enkele leerlingen te plaatsen.

Emmen
De Aventurijn (so) is met in totaal 72 leerlingen op dit moment geheel volverklaard tot de zomervakantie ’23. Vanaf schooljaar ’23/’24 is er ruimte om te groeien tot 82 leerlingen.

Hoogeveen
De Atlas Hoogeveen (vso), is voor schooljaar ‘23/’24 grotendeels volverklaard. Er zijn nog enkele plekken in:
vmbo-kader leerjaar 1 en 2,
vmbo-tlw leerjaar 1, 2, 3 en 4,
vmbo-basis 4 en entree 

De Onderwijs Zorg Klas (OZK) is voor het schooljaar ’23/’24 volverklaard.

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen locatie de Wielewaal, de groepen 4, 5, 6 en 8 hebben allemaal 16 leerlingen en zitten daarmee vol. In de groepen 4, 5, 6 en 8 op de locatie Van Goghlaan is wel (beperkte) ruimte.