Volverklaringen scholen

Hieronder vindt u per provincie een overzicht van onze scholen waarvoor op dit moment een volverklaring geldt. Een volverklaring wordt afgegeven door het College van Bestuur van RENN4 als het maximumaantal leerlingen van een school is bereikt. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Het samenwerkingsverband wordt daarover door ons geïnformeerd.

Leerlingen die zijn aangemeld, komen op de plaatsingslijst en worden geplaatst zodra er weer plek is. In overleg met de samenwerkingsverbanden in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die tijdelijk of helemaal niet op één van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van RENN4 worden ingezet.

Via de website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Ouders en leerlingen die zijn aangemeld voor één van onze scholen, worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Al onze scholen hebben een eigen schoolgids. Daarin staat het toelatingsbeleid beschreven. Via deze link kiest u een van onze locaties en vindt u de schoolspecifieke schoolgids.

GRONINGEN

Appingedam
De Delta (sbo)/Bladergroenschool (so), alle groepen zijn vol verklaard voor schooljaar 24/25.

Groningen (stad)
Diamantcollege (vso) is vol verklaard voor schooljaar 23/24 en schooljaar 24/25.
De Erasmusschool (vso) is vol verklaard voor schooljaar 23/24 en schooljaar 24/25.
De Bladergroenschool, locatie Donderslaan, is vol verklaard voor schooljaar 23/24 en schooljaar 24/25.

Winschoten
De Bladergroenschool is vol verklaard voor schooljaar 24/25.

FRIESLAND

Drachten
De Saffier (so) is vanaf de start van schooljaar 24/25 vol verklaard.
De Zwaai (vso) is vanaf de start van schooljaar 24/25 vol verklaard.
De Zwaai, Matrix Lyceum (vso) heeft zeer beperkte plaatsingscapaciteit.

Heerenveen
De Zwaai, Synthesegroep (vso) heeft geen plaatsingscapaciteit.

Leeuwarden
De Caleidoscoop (so) heeft vanaf 24 april 2024 beperkte plaatsingscapaciteit voor schooljaar 2024-2025. In groep 1/2 en in groep 5/6 is nog beperkt ruimte, voor de overige groepen geldt een volverklaring tot de zomervakantie 2025.
De Monoliet (vso), is vanaf de start van schooljaar 24/25 volledig vol verklaard. De volverklaring geldt zowel voor de locatie aan de Cornelis Trooststraat als aan de Melkemastate.

Sneek
De Monoliet (vso) is voor schooljaar 24/25 vol verklaard.
SO Sneek (locatie Simmerdyk 3) sluit per 1 augustus 2024. Tot die tijd worden er geen nieuwe leerlingen meer geplaatst.

DRENTHE

Assen
De Atlas Assen (vso) is volledig vol verklaard per 01 februari 2024 voor schooljaar 23/24. Voor schooljaar 24/25 zijn de afdelingen vmbo en arbeid en de Onderwijs Arrangementen vol verklaard, er zijn hier geen plaatsingsmogelijkheden meer. Voor schooljaar 24/25 zijn er nog enkele plekken binnen de afdeling de havo-afdeling, met uitzondering van havo 3. Deze groep is voor komend schooljaar 24/25 vol verklaard.
De Aventurijn (so) heeft per 23 januari 2024 geen plaatsingsmogelijkheden meer in de midden- en bovenbouwgroepen. Voor de onderbouwgroepen geldt dat er nog twee plekken beschikbaar zijn.

Emmen
De Atlas Emmen (vso) is volledig vol verklaard voor schooljaar 24/25.

Hoogeveen
De Atlas Hoogeveen (vso): het is niet meer mogelijk om in de periode van 13 mei t/m 31 juli 2024 nieuwe aanmeldingen te behandelen. Uiteraard worden de aanmeldingen die vóór 13 mei gedaan zijn, verwerkt. Na 01 augustus 2024 kunnen er weer leerlingen worden geplaatst.

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen: zowel op de locatie aan de Wielewaal als aan de Van Goghlaan zijn de groepen 3, 4, en 5 vol verklaard. Na de voorjaarsvakantie 2024 start er een nieuwe groep voor kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5. Voor groep 6 op de locatie aan de Van Goghlaan is ook een volverklaring afgegeven.