Volverklaringen scholen

Hieronder vindt u per provincie een overzicht van onze scholen waarvoor op dit moment een volverklaring geldt. Een volverklaring wordt afgegeven door het College van Bestuur van RENN4 als het maximumaantal leerlingen van een school is bereikt. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Het samenwerkingsverband wordt daarover door ons geïnformeerd.

Leerlingen die zijn aangemeld, komen op de plaatsingslijst en worden geplaatst zodra er weer plek is. In overleg met de samenwerkingsverbanden in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die tijdelijk of helemaal niet op één van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van RENN4 worden ingezet.

Via de website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Ouders en leerlingen die zijn aangemeld voor één van onze scholen, worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Al onze scholen hebben een eigen schoolgids. Daarin staat het toelatingsbeleid beschreven. Via deze link kiest u een van onze locaties en vindt u de schoolspecifieke schoolgids.

GRONINGEN

Appingedam
De Delta (sbo)/Bladergroenschool (so). Alle groepen zijn bij de start van schooljaar 23/24 volverklaard.

Groningen (stad)
Diamantcollege (vso). De school is per 05 februari 2024 volverklaard voor schooljaar 23/24.
De Erasmusschool (vso). De school heeft ruimte voor 94 leerlingen en start schooljaar 23/24 met 85 leerlingen. Er is beperkte plaatsingscapaciteit. Voor vragen over aanmeldingen kunt u mailen met plcdc@renn4.nl.
Bladergroenschool, locatie Donderslaan, op 01 november 2023 zijn alle groepen vol verklaard.

FRIESLAND

Drachten
De Saffier (so), groep 4 is volverklaard.
De Zwaai (vso) heeft beperkte plaatsingscapaciteit.
De Zwaai, Matrix Lyceum (vso) heeft zeer beperkte plaatsingscapaciteit.

Heerenveen
De Zwaai, Synthesegroep heeft geen plaatsingscapaciteit.

Leeuwarden
De Caleidoscoop (so) heeft vanaf 01 januari 2024 beperkte plaatsingscapaciteit. In groep 4/5 en in groep 6 is nog ruimte, voor de overige groepen geldt een volverklaring tot de zomervakantie 2024.
De Monoliet, locatie Cornelis Trooststraat is voor schooljaar 23/24 vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 168 leerlingen en start in schooljaar 23/24 met 196 leerlingen.
De Monoliet, locatie Melkemastate is voor schooljaar 23/24 vol verklaard. Deze locatie heeft plaats voor 108 leerlingen en start in schooljaar 23/24 met 113 leerlingen.

Sneek
De Monoliet (vso) is vanaf de start van het schooljaar 23/24 volverklaard.

DRENTHE

Assen
De Atlas Assen (vso) is volledig volverklaard per 01 februari 2024.
De Aventurijn (so) heeft per 23 januari 2024 geen plaatsingsmogelijkheden meer in de midden- en bovenbouwgroepen. Voor de onderbouwgroepen geldt dat er nog twee plekken beschikbaar zijn.

Emmen
De Atlas Emmen (vso) is volledig volverklaard tot 01 september 2024.

Hoogeveen
De Atlas Hoogeveen (vso), is voor schooljaar ‘23/’24 grotendeels volverklaard. Er zijn nog enkele plekken in:
vmbo-kader leerjaar 1 en 2,
vmbo-tlw leerjaar 1, 2, 3 en 4,
vmbo-basis 4 en entree 
De Onderwijs Zorg Klas (OZK) is voor het schooljaar ’23/’24 volverklaard.

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen: zowel op de locatie aan de Wielewaal als aan de Van Goghlaan zijn de groepen 3, 4, en 5 volverklaard. Na de voorjaarsvakantie 2024 start er een nieuwe groep voor kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5. Voor groep 6 op de locatie aan de Van Goghlaan is ook een volverklaring afgegeven.