Volverklaring SBO De Sterren Hoogezand

Vanaf 5 oktober 2021 heeft het College van Bestuur RENN4 SBO De Sterren vol verklaard voor de leerjaren 3 en 4, resp. groep Giraffe en groep Nova.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van RENN4 SBO De Sterren.

Via deze site houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws