Volverklaring SBO De Sterren Hoogezand

Vanaf 10 januari 2022 heeft het College van Bestuur van RENN4, SBO De Sterren vol verklaard voor alle groepen, behalve de groepen De Dolfijn, De Schorpioen en Orion.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van SBO De Sterren.

Op dit moment zijn er 125 leerlingen die het onderwijs op deze locatie volgen.

Hiermee is de locatie fysiek nagenoeg vol.

Momenteel is er alleen nog ruimte in leerjaar 5 De Dolfijn (3 plekken), leerjaar 6 De Schorpioen (1 plek) en leerjaar 7 of 8 Orion (1 plek).

Via onze website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws