Volverklaring Monoliet, locatie VSO Sneek

Vanaf 1 november 2021 heeft het College van Bestuur RENN4 De Monoliet, locatie VSO Sneek vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is. De volverklaring duurt in eerste instantie tot aan de kerstvakantie.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van RENN4 De Monoliet.

De Monoliet, locatie VSO Sneek heeft plaats voor 48 leerlingen. Op dit moment zijn er 62 leerlingen die het komende schooljaar het onderwijs aan de Monoliet, locatie VSO Sneek volgen.

Beperkte plaatsingscapaciteit:
Daarnaast geldt er ook voor de Monoliet, locatie Cornelis Trooststraat en locatie Melkemastate te Leeuwarden, beperkte plaatsingscapaciteit.

Via deze site houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws