Volverklaring Maatwerkgroep Bladergroenschool

Vanaf 22-11-2021 is de Maatwerkgroep van de Bladergroenschool vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van de Bladergroenschool.

De maatwerkgroep heeft plaats voor maximaal 10 leerlingen. Op dit moment zijn er 10 leerlingen geplaatst in deze groep.

Omdat de maatwerkgroep een specialistische groep is, zijn deze leerlingen niet plaatsbaar in een reguliere SO groep.

Via onze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.

Terug naar nieuws