Volverklaring groep 5 De Carrousel Hoogeveen

Vanaf 29 oktober 2021 heeft het College van Bestuur RENN4 groep 5 van De Carrousel vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Groep 5 van de Carrousel (16 leerlingen) zit vol. De aanmeldingen voor groep 5 van de Carrousel kunnen bij de Kameleon geplaatst worden (11 leerlingen).

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van RENN4 De Carrousel.

Via onze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.

Terug naar nieuws