Volverklaring Erasmusschool Groningen

Vanaf 11 juni 2020 heeft het College van Bestuur De Erasmusschool in Groningen vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van De Erasmusschool.

De school heeft plaats voor 94 leerlingen. Op dit moment zijn er 113 leerlingen die het komende schooljaar het onderwijs aan De Erasmusschool zullen volgen.

Via deze site houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws