Volverklaring De Zwaai Drachten

Vanaf 24 september 2021 heeft het College van Bestuur RENN4, locatie De Zwaai vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van De Zwaai.

De school heeft plaats voor 165 leerlingen. Op dit moment zijn er 183 leerlingen die het komende schooljaar het onderwijs aan De Zwaai zullen volgen.

Daarnaast kunnen er ook in de symbiose onderwijszorgarrangementen met het reguliere voortgezet onderwijs op het Matrix Lyceum te Drachten en in de Synthesegroep te Heerenveen geen leerlingen meer worden geplaatst.

Via deze site houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws