Volverklaring De Atlas Emmen

Vanaf 4 oktober 2021 heeft het College van Bestuur De Atlas Emmen vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van de Atlas Emmen. 

De school heeft plaats voor 201 leerlingen. Op dit moment zijn er 207 leerlingen die het komende schooljaar het onderwijs aan Atlas Emmen zullen volgen.

Via deze site houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws