Menu Bel RENN4

Schoolmaatschappelijk werker, SBO De Delta te Appingedam (wtf 0,4)

 • Vast/tijdelijk dienstverband
 • Appingedam

C:\Users\m.vkesteren.RENN4\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\RENN4-logo 2.0 kopie 2.png

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

S(B)O De Delta in Appingedam

is m.i.v. 01-09-2019 op zoek naar een

Schoolmaatschappelijk werker

(WTF 0,4)

Je werkzaamheden

Het belangrijkste aspect van een schoolmaatschappelijk werker is de brugfunctie tussen kind, ouders,

school en (jeugd)zorginstellingen.

Je participeert in multidisciplinair(e) team(s)/ commissie(s) van begeleiding, veelal bestaande uit een teamleider, groepsleerkracht, intern begeleider, vaktherapeut (op afroep) en gedragsdeskundige.

Je ressorteert hiërarchisch onder de teamleider en verleent ondersteuning vanuit je specifieke vakdiscipline. In het proces van begeleiding van de leerling(en) is de groepsleerkracht leidend. De schoolmaatschappelijk werker adviseert op verzoek het management over beleid met betrekking tot het vakgebied.

De school heeft veel contacten met gemeenten waarbij de intentie is om een structurele samenwerking te realiseren tussen onderwijs en zorg. Dit vraagt om een open, flexibele en samenwerkingsgerichte houding.

Je werkplek

S(B)O De Delta/Bladergroenschool gevestigd aan de Pastorielaan 2 in Appingedam. De locatie telt ongeveer 140 leerlingen.

Wat wij vragen

 • relevante opleiding maatschappelijk werk;
 • theoretische en praktische kennis van het vakgebied (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Jeugd hulpverlening) en methodische principes;
 • kennis van ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en pedagogiek;
 • kennis van de sociale wetgeving;
 • inzicht in zorgstructuur, sociale kaart (externe hulpverleningsmogelijkheden) en problematiek “multiproblem”-gezinnen;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • praktische vaardigheden op het gebied van psychosociale – en gedragsproblematiek van leerlingen;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van communicatie- en gesprekstechnieken en conflicthantering;
 • open, flexibele en samenwerkingsgerichte houding, zowel in- als extern.
Wat wij bieden:
 • salaris schaal 8 volgens de CAO van het Primair Onderwijs;
 • interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden;
 • een professioneel en ondernemend team;
 • een prettige en collegiale werksfeer;
 • mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de school vooral waar het gaat om samenwerking met gemeenten en zorg.
Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margreet Schans, teamleider locatie Appingedam, tel 06-17439869.

Algemene informatie over de school vind je via www.renn4.nl. De functiebeschrijving is op te vragen bij k.dob@renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?

Wij nodigen je uit je sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 28 mei 2019 te mailen naar s.bodde@renn4.nl o.v.v. vacaturenummer 19-56.

De sollicitatiegesprekken worden gepland in de eerste week van juni.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar s.bodde@renn4.nl

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!