Schoolmaatschappelijk werker, Het Diamant College te Groningen, 0,7 – 0,8 wtf

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Het Diamant College in Groningen
is per direct op zoek naar een
Schoolmaatschappelijk werker
(WTF 0.7 – 0.8)

Jouw werkzaamheden
Het belangrijkste aspect van een schoolmaatschappelijk werker is de brugfunctie tussen kind, ouders,
school en (jeugd)zorginstellingen. Je participeert in multidisciplinair(e) team(s)/ commissie(s) van begeleiding, veelal bestaande uit een teamleider, groepsleerkracht, intern begeleider en gedragsdeskundige.
Je ressorteert hiërarchisch onder de teamleider en verleent ondersteuning vanuit je specifieke vakdiscipline. In het proces van begeleiding van de leerling(en) is de groepsleerkracht leidend. De schoolmaatschappelijk werker adviseert op verzoek het management over beleid met betrekking tot het vakgebied.
De school heeft veel contacten met gemeenten waarbij de intentie is om een structurele samenwerking te realiseren tussen onderwijs en zorg. Dit vraagt om een open, flexibele en samenwerkingsgerichte houding.

Jouw werkplek
Je werkplek zal zijn op het Diamant College. Het Diamant College is een regionale VSO-school voor het vmbo en praktijkonderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholings- en maatschappelijke kansen toenemen.

Wat wij vragen
• relevante opleiding maatschappelijk werk;
• theoretische en praktische kennis van het vakgebied (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Jeugd hulpverlening) en methodische principes;
• kennis van ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en pedagogiek;
• kennis van de sociale wetgeving;
• affiniteit met leerlingen in het speciaal onderwijs en hun leefomgeving;
• inzicht in zorgstructuur, sociale kaart (externe hulpverleningsmogelijkheden) en problematiek “multiproblem”-gezinnen;
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
• praktische vaardigheden op het gebied van psychosociale – en gedragsproblematiek van leerlingen;
• kennis en vaardigheid op het gebied van communicatie- en gesprekstechnieken en conflicthantering;
• verzamelt en adviseert in benodigde informatie voor de hulpverlening
• monitoren en actief meedenken in de geboden ondersteuning, die rondom een leerling plaatsvindt;
• open, flexibele en samenwerkingsgerichte houding, zowel in- als extern.

Wat wij bieden
• salaris schaal 8 volgens de CAO van het Primair Onderwijs;
• interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden;
• een professioneel en ondernemend team;
• een prettige en collegiale werksfeer;
• een dienstverband voor een jaar met zicht op een vast dienstverband;
• mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de school vooral waar het gaat om samenwerking met gemeenten en zorg.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carlijn Molewater, teamleider, op telefoonnummer
06-13980178. Algemene informatie vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit je sollicitatiebrief met cv o.v.v. vacaturenummer 21-136 uiterlijk 12 december 2021 te mailen naar: hrmdc@renn4.nl.
In verband met de Corona maatregelen kan het zijn dat de gesprekken online, via Microsoft Teams, plaats vinden in afstemming met de kandidaat in week 50.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu