Menu Bel RENN4

Schoolmaatschappelijk werker 0,4 SO De Zwaai Drachten

 • Vast/tijdelijk dienstverband
 • Drachten

SO De Zwaai

RENN4-logo 2

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

SO DE ZWAAI in DRACHTEN

is zo spoedig mogelijk op zoek naar een

Schoolmaatschappelijk werker

(WTF 0,4)

Jouw werkzaamheden
Het belangrijkste aspect van een schoolmaatschappelijk werker is de brugfunctie tussen kind, ouders,school en (jeugd)zorginstellingen. De schoolmaatschappelijk werker verleent daarbij hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en ondersteunt groepsleerkrachten en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten.

Je participeert in multidisciplinair(e) team(s)/commissie(s) van begeleiding, veelal bestaande uit een teamleider, groepsleerkracht, intern begeleider, vak therapeut (op afroep) en gedragsdeskundige, waarin handelingsplannen, methoden en voortgang van de leerling worden besproken. Je ressorteert hiërarchisch onder de teamleider en verleent ondersteuning vanuit zijn/haar specifieke vakdiscipline. In het proces van begeleiding van de leerling(en) is de groepsleerkracht leidend. De schoolmaatschappelijk werker adviseert gevraagd het management over beleid met betrekking tot het vakgebied.

Jouw werkplek
SO De Zwaai is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leerlingen die naar onze school gaan hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor cluster 4, voorheen een cluster-4 indicatie genaamd. Op dit moment hebben wij rond de 60 leerlingen en een interne kleutergroep op het Behandel en Expertise Centrum (BEC) van Jeugdhulp Friesland waar aan zo’n 15 leerlingen onderwijs wordt gegeven.

Wat wij vragen

 • Relevante opleiding Schoolmaatschappelijk werk;
 • theoretische en praktische kennis van het vakgebied (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Jeugd hulpverlening) en methodische principes;
 • kennis van ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en pedagogiek;
 • kennis van de sociale wetgeving;
 • inzicht in zorgstructuur, sociale kaart (externe hulpverleningsmogelijkheden) en problematiek “multiproblem”-gezinnen;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • praktische vaardigheden op het gebied van psychosociale- en gedragsproblematiek van leerlingen;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van communicatie- en gesprekstechnieken en conflicthantering.

Wat wij bieden

 • inschaling in schaal 8, conform de CAO voor het Primair Onderwijs
 • De vacature betreft een jaaraanstelling (een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden)

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Itie ter Steege, teamleider van SO De Zwaai, tel. 0512-543638.
Algemene informatie over SO De Zwaai vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 20 januari 2019 te mailen naar g.djong@renn4.nl o.v.v. vacaturenummer 19-04.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 23 januari 2019 vanaf 14.00 uur.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar g.dejong@renn4.nl

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!