Onderwijsassistenten B, de Bladergroenschool Groningen, wtf 1,8

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

De Bladergroenschool in Groningen

is m.i.v. z.s.m.

op zoek naar

Onderwijsassistenten B

(WTF 3x 0,6)

Jouw werkzaamheden
Je verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en speelt daarbij in op specifieke situaties, doet verbetervoorstellen en stemt deze af met de leerkracht.

Je overlegt met de intern begeleider welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben en verzorgt het begeleid oefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen en kiest een aanpak die past bij de situatie. Je stimuleert leerlingen tot luisteren, concentreren, vragenstellen, e.d. Je doet op basis van eigen beoordeling voorstellen voor de begeleiding van leerlingen en bespreekt dit met de leerkracht en grijpt in bij niet-aanvaardbaar gedrag en kiest daarbij een passende aanpak om de situatie te de-escaleren.

Je neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen, je registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de intern begeleider. Je geeft uitvoering aan (individuele) onderwijsarrangementen na afstemming met de intern begeleider. Je houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leerkracht. Je signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met verbetervoorstellen. Je verricht algemene administratieve en onderwijsondersteunende taken en levert op verzoek en samen met de leerkracht een bijdrage aan gesprekken met ouders. Je neemt deel aan werkgroepen, draagt ideeën aan en/of doet verbetervoorstellen voor de aanpak/uitvoering en je bereidt lesmateriaal voor.

Je levert een bijdrage aan de organisatie van schoolactiviteiten en bereidt op verzoek van de leerkracht lesmateriaal voor en beheert en onderhoudt deze. Je begeleidt leerlingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en verricht voorbehouden medische handelingen op basis van autorisatie.

Jouw werkplek
De Bladergroenschool heeft verschillende locaties in de provincie Groningen (de stad Groningen, Appingedam, Winschoten en Haren/Veendam). De locaties worden bezocht door ongeveer 220 leerlingen, onderverdeeld in diverse leerroutes. 

Wat wij vragen

 • een afgeronde opleiding mbo-spw4 of vergelijkbaar;
 • goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken met leerlingen, teamleden en ouders;
 • bereidheid tot het volgen van een opleiding of scholing;
 • inzicht in de ontwikkeling van kinderen;
 • het vermogen alledaagse levensverrichtingen van kinderen te stimuleren en te begeleiden;
 • affiniteit met en pedagogische ervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen;
 • kennis van veiligheidsvoorschriften en Arbo- en milieuvoorschriften;
 • het vermogen samen te werken in een multidisciplinair team;
 • een positieve en kritische werkhouding.

Wat wij bieden

 • inschaling in schaal 5, conform de CAO voor het  Primair Onderwijs;
 • de vacature betreft een tijdelijke aanstelling tot de zomervakantie met de mogelijkheid van een jaar verlenging bij goed functioneren;
 • interne scholing- en begeleidingsmogelijkheden;
 • een prettige en collegiale werksfeer.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan de Goede, teamleider, op telefoonnr. 06-11371929 of via de mail j.dgoede@renn4.nl. Algemene informatie over de Bladergroenschool vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 7 december vanaf 15.00 uur.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu