Onderwijsassistent C, De Saffier te Drachten, wtf 1,0

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

DE SAFFIER in DRACHTEN

is m.i.v. 1 september 2021

op zoek naar een

Onderwijsassistent C

(WTF 1)

Jouw werkzaamheden
Je verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en speelt daarbij in op specifieke situaties en handelt naar eigen inzicht, werkt mee aan de vormgeving en planning van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten, doet verbetervoorstellen en stemt dit af met de leerkracht.

Je werkt mee aan de vormgeving van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten voor leerlingen en levert een bijdrage aan de evaluatie van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten, je doet verbetervoorstellen en stemt dit af met de leerkracht. Je houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leerkracht. Je signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met verbetervoorstellen. Je rapporteert over eigen bevindingen en past op basis van eigen beoordeling het handelen aan voor de begeleiding van leerlingen en stemt deze af met de leerkracht. Je structureert, plant en organiseert (mede) de leeractiviteiten van leerlingen.

Je organiseert zelfstandig schoolactiviteiten, beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen en doet voorstellen voor vervanging of aanschaf. Je neemt deel aan werkgroepen, draagt ideeën aan en/of doet verbetervoorstellen voor de aanpak/uitvoering. Je begeleidt leerlingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en verricht voorbehouden medische handelingen op basis van autorisatie.

Jouw werkplek
De Saffier is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychische problematiek. De leerlingen die naar onze school gaan hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SO onderwijs.  Op dit moment hebben wij 6 groepen en rond de 65 leerlingen op school. En een interne kleutergroep op het Behandel en Expertise Centrum (BEC) van Jeugdhulp Friesland waar aan zo’n 12 leerlingen onderwijs wordt gegeven.

Wat wij vragen

 • een afgeronde opleiding mbo-spw4 of vergelijkbaar;
 • goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken met leerlingen, teamleden en ouders;
 • bereidheid tot het volgen van een opleiding of scholing;
 • inzicht in de ontwikkeling van kinderen;
 • het vermogen alledaagse levensverrichtingen van kinderen te stimuleren en te begeleiden;
 • affiniteit met en pedagogische ervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen;
 • kennis van veiligheidsvoorschriften en Arbo- en milieuvoorschriften;
 • het vermogen samen te werken in een multidisciplinair team;
 • een positief en kritische werkhouding.

Wat wij bieden

 • inschaling in schaal 6 , conform de CAO voor het  Primair Onderwijs
 • de vacature betreft een jaarcontract met zicht op vast (ivm NPO gelden)
 • interne scholing- en begeleidingsmogelijkheden
 • gemotiveerde collega’s en een hecht professioneel team

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Itie ter Steege, teamleider van De Saffier; 0514543638.Algemene informatie over De Saffier vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk woensdag 18 augustus a.s. te mailen naar desaffier@renn4.nl o.v.v. vacaturenummer 21-93.

De gesprekken vinden plaats in week 34/35

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu