Onderwijsassistent A, SBO De Sterren te Hoogezand, 1,0 wtf

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

SBO De Sterren in Hoogezand

is m.i.v. 10 januari 2022
op zoek naar een
Onderwijsassistent A
(WTF 1,0)

Jouw werkzaamheden
Je verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leerkracht. Je overlegt met de leerkracht welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben en verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen. Je stimuleert leerlingen tot luisteren, concentreren, vragenstellen, e.d. Je neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen, je registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de leerkracht. Je geeft uitvoering aan (individuele) onderwijsarrangementen na afstemming met de leerkracht. Je houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leerkracht.

Je verricht algemene administratieve en onderwijsondersteunende taken en levert op verzoek en samen met de leerkracht een bijdrage aan gesprekken met ouders. Je levert een bijdrage aan de organisatie van schoolactiviteiten. Je bereidt op verzoek van de leerkracht lesmateriaal voor en beheert en onderhoudt deze. Je begeleidt leerlingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Jouw werkplek
SBO De Sterren is de jongste toevoeging aan het bestuur van RENN4 en een school voor speciaal basisonderwijs. SBO De Sterren in Hoogezand kiest voor onderwijs met lef. Innovatief onderwijs, waarbij we het lef hebben om dingen anders te doen om het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij durven buiten de kaders te denken om onderwijskwaliteit een boost te geven. Bij SBO De Sterren laten we elk kind stralen. Dit doen we vanuit deze kernwaarden:

• Lef | We durven dingen anders te doen en onderwijs te veranderen
• Innovatief | We bedenken passende oplossingen en werken samen met de experts
• Betrouwbaar | Openheid, respect en duidelijkheid staan centraal in ons handelen
• Kwaliteit | We bieden maatwerk en werken met professionals

We hebben het lef om dingen anders te doen. We durven onderwijs te veranderen om ons onderwijs en de ondersteuning nog beter rondom het talent van elk kind te vormen.

Wat wij vragen
• een afgeronde opleiding mbo-spw4 of vergelijkbaar;
• goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken met leerlingen, teamleden en ouders;
• bereidheid tot het volgen van een opleiding of scholing;
• inzicht in de ontwikkeling van kinderen;
• het vermogen alledaagse levensverrichtingen van kinderen te stimuleren en te begeleiden;
• affiniteit met en pedagogische ervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen;
• kennis van veiligheidsvoorschriften en Arbo- en milieuvoorschriften;

• het vermogen samen te werken in een multidisciplinair team;
• een positief en kritische werkhouding.

Wat wij bieden
• inschaling in schaal 4 , conform de CAO voor het Primair Onderwijs
• de vacature betreft een tijdelijke aanstelling t/m 15 juli 2022
• interne scholing- en begeleidingsmogelijkheden

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carina Veen (telefoonnr.: 06-21572458).
Algemene informatie over SBO De Sterren vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 28 november 2021 te mailen naar k.dob@renn4.nl o.v.v. vacaturenummer 21-131.
De gesprekken vinden plaats in week 49 en/of week 50

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu