Leerkrachtondersteuner A, Het Diamant College, 0,4 wtf

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Het Diamant College in Groningen

is m.i.v. 19-08-2021

op zoek naar een

Leerkrachtondersteuner A

(WTF 0.4)

Jouw werkzaamheden

De leerkrachtondersteuner A verzorgt instructie en praktische en pedagogische begeleiding van leerlingen binnen of buiten de klas in samenspraak met de leerkracht.

Je toetst en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen, geeft gericht feedback en bespreekt bevindingen met de leerkracht voor de beoordeling van het leerproces. Je houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem. Je levert input aan de commissie van begeleiding bij het bepalen van de uitstroomroute van leerlingen, je signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met verbetervoorstellen. Je stemt deze zaken af en bespreekt deze met de leerkracht

Je organiseert en bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor en maakt een inschatting van de begeleidingsbehoefte. Je ontwikkelt leeractiviteiten, instructiematerialen, werkvormen en opdrachten of stelt deze samen in samenspraak met de leerkracht op basis van vastgestelde leerplannen. Je adviseert over het gebruik van leer- en hulpmiddelen en over de inrichting van de onderwijsruimte, je evalueert de opzet van leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten en doet verbetervoorstellen. Je beheert en onderhoudt lesmaterialen, onderwijsmiddelen en/of praktijkruimtes, doet voorstellen voor aanpassing, vervanging of aanschaf en neemt deel aan werkgroepen en/of draagt ideeën aan.

Jouw werkplek

Je werkplek zal zijn op het Diamant College in de stad Groningen. Het Diamant College geeft onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en vervult een regionale functie. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholings- en maatschappelijke kansen toenemen. 

Wat wij vragen

  • een afgeronde opleiding mbo-spw4 of vergelijkbaar;
  • goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken met leerlingen, teamleden en ouders;
  • inzicht in de ontwikkeling van kinderen;
  • het vermogen alledaagse levensverrichtingen van kinderen te stimuleren en te begeleiden;
  • affiniteit met en pedagogische ervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen;
  • een teamwerker met een flexibele instelling en bij voorkeur pro actief.

Wat wij bieden

  • inschaling in schaal 7, conform de CAO voor het Primair Onderwijs
  • de vacature betreft een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband;
  • het is waarschijnlijk dat er op korte termijn meer uren voor deze functie beschikbaar komen;
  • interne scholing- en begeleidingsmogelijkheden.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carlijn Molewater, teamleider, op telefoonnummer
06-13980178 of via de mail c.molewater@renn4.nl. Algemene informatie over de school vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?

Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 18 juni 2021 te mailen naar hrmDC@renn4.nl o.v.v. vacaturenummer 21-75.
De gesprekken vinden plaats in week 25.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu