Vacature: lid Raad van Toezicht RENN4

RENN4 is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (Bedrijfskundig profiel met oog voor HR en organisatieontwikkeling)

Over RENN4

Het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte. Op meer dan 30 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we specialistisch basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2.400 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Missie

Verborgen talent zichtbaar maken is onze missie. Daarom zijn we excellent in speciaal talent. Dit betekent dat we ons gespecialiseerd onderwijs en onze ondersteuning steeds afstemmen op de individuele ontwikkelmogelijkheden van iedere leerling: het speciale talent. Zo helpen we leerlingen om hun toekomstperspectief te realiseren. Een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling is hierbij het doel. Daarnaast zetten we zo veel mogelijk in op schakelen naar het regulier onderwijs. Want iedere leerling die zijn/haar schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten, verdient die kans. Onze missie wordt binnen RENN4 breed gedragen en gedeeld. Samen met collega’s levert iedere medewerker een bijdrage aan goed onderwijs en goede ondersteuning. Daarnaast werken we samen met ouders en ketenpartners. Met alle betrokkenen halen we het maximale uit onszelf om zo het maximale uit onze leerlingen te halen.  

Visie 

Waar RENN4 voor staat, zeggen we met onze missie. Hoe we daar handen en voeten aan geven, zeggen we met onze visie. Leidend in ons doen en laten zijn de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten: 

 • werken vanuit de aspiratiewaarden: lef, ontwikkelingsgericht en innovatief; 
 • werken vanuit ankerwaarden: kwaliteit, duidelijkheid, respect, openheid en betrouwbaarheid; 
 • een professionele en lerende cultuur, door: persoonlijk leiderschap, teamgericht werken, efficiënte besluitvorming en cyclisch werken; 
 • het schooleigen profiel. 

Wat onze koers is voor de periode 2019 – 2023 is te zien in deze film.

Besturingsmodel

Voor besturing van RENN4 is gekozen voor het College van Bestuur/Raad van Toezichtmodel en wordt de Code Goed Onderwijs van de PO-Raad gehanteerd. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en maakt steeds meer werk van horizontale verantwoording.

Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van RENN4 heeft op dit moment zes leden. Een uitgebreide taakomschrijving van onze Raad van Toezicht vind je via deze link. Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht zoeken wij een goede kandidaat die de rol van lid van de Raad van Toezicht op zich wil nemen per 1 januari 2021.

Profiel

Voor deze rol komen wij graag in contact met kandidaten die:

 • beschikken over een bedrijfskundig profiel op strategisch (eindverantwoordelijk) niveau;
 • managementervaring hebben met complexe organisaties en/of ervaring met organisatieontwikkelingsvraagstukken;
 • inzicht in en ervaring met modern HR-beleid hebben vanuit een bedrijfskundige bril;
 • ervaren toezichthouder zijn is een pré.

Verder beschik je over de volgende eigenschappen:

 • intrinsieke betrokkenheid en motivatie;
 • ambitieus, creatief, innovatief;
 • vernieuwend en verbindend met realiteitszin;
 • krachtige persoonlijkheid met gevoel voor humor.

Procedure

RENN4 laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Melek Usta. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl. Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 1 november 2020 via de website van Colourful People. De gespreksronden met kandidaten zullen zijn in week 47 of 48 in 2020.

Terug naar nieuws