Menu Bel RENN4

Gesprekken over bestuurlijke fusie met SO-Fryslân gestopt

Gesprekken over bestuurlijke fusie met SO-Fryslân gestopt - RENN4

Uit het onderzoeksrapport “Samen voor speciale leerlingen” werd duidelijk dat alle werkgroepen aangaven geen belemmeringen te zien voor een fusie. Er werden echter wel risico’s benoemd. De besturen van RENN4 en SO Fryslân hebben (afzonderlijk) met ouders en teams bijeenkomsten gehad. Daaruit kwam naar voren dat bij SO Fryslân ouders aangaven dat zij onvoldoende kunnen beoordelen wat de meerwaarde is van het nieuwe, nog te ontwikkelen, gespecialiseerde onderwijs. Daarnaast hebben teams van SO Fryslân aangegeven meer garanties in de praktijk te willen zien met betrekking tot het behouden van de autonomie van de teams alvorens te fuseren. Het bestuur van SO Fryslân heeft moeten constateren dat er voor een fusie momenteel onvoldoende draagvlak is.

De besturen van RENN4 en SO Fryslân hebben dan ook besloten de gesprekken met betrekking tot de voorgenomen fusie te stoppen maar de reeds bestaande samenwerking in de verschillende regio’s te continueren. Het belang om onze leerlingen in gezamenlijkheid goed onderwijs en goede zorg te bieden, blijft onverminderd ons gezamenlijke uitgangspunt.

Terug naar het overzicht

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.