Menu Bel RENN4

Schoolweigering

Schoolweigering? Snel weer terug naar school!

Schoolweigering - RENN4

Alle scholen hebben te maken met schoolverzuim. In de praktijk is gebleken dat  verzuim voortkomend uit schoolweigeren of schoolangst vaak niet of te laat wordt herkend. Juist die vormen van verzuim hebben een duidelijke aanpak nodig.  RENN4 heeft in de afgelopen jaren een stappenplan ontwikkeld om de genoemde vormen van verzuim te signaleren en adequaat te begeleiden.

Mocht u verzuim tegenkomen waarover u twijfelt of waarvan u vermoedt dat het gaat om schoolweigering/schoolangst, dan kunt u gebruik  maken van de website  www.schoolweigering.nl . De website geeft informatie en een school  kan per leerling het stappenplan doorlopen.  Gegevens kunnen worden gedownload en/of geprint ten behoeve van het leerlingdossier.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.