Welkom bij VSO Sneek

VSO Sneek is een school voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met het niveau praktijkonderwijs t/m vmbo (alle niveaus). Ze komen bij ons met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag waaraan het reguliere onderwijs niet kan voldoen. We werken hiervoor nauw samen met diverse partners, waaronder Accare, jeugdhulp en VNN.  

VSO Sneek is een dependance van de Monoliet in Leeuwarden. We zijn gevestigd in de praktijkschool van de Diken en zijn een zelfstandige locatie van RENN4. We hebben vier groepen, een team van docenten, een stagecoördinator, een praktijkdocent koken, een intern begeleider, een gedragsdeskundige en een teamleider.  

Hier zijn we trots op 

Als team spreken we één taal met de leerlingen. We zijn positief, vakkundig en voorspelbaar: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Samen met ouders en hulpverleners stemmen we onderwijs en zorg af op de behoeften van onze leerlingen. Hierbij formuleren we doelen voor duurzame gedragsverandering en het verwerven van kennis en vaardigheden. We sluiten aan bij wat de leerling wil en kan en werken samen aan een duidelijk ontwikkelingsperspectief. 

We hebben een nieuwsgierige houding en zijn altijd in voor samenwerking die ten goede komt aan onze leerlingen. We leren van onze fouten en delen onze expertise met collega’s en samenwerkingspartners. Zo kunnen we elke dag onze leerlingen nog beter voorbereiden op de toekomst.  

Een fijne, duidelijke school: je weet precies waar je aan toe bent. 

Onderwijs en begeleiding  

Binnen de heterogene groepen volgt elke leerling een onderwijstraject op maat. Iedere leerling heeft een individueel onderwijsprogramma dat is afgestemd op zijn/haar uitstroomniveau en ontwikkelingsperspectief. Het onderwijs vindt steeds plaats binnen de groep; ook lessen over sociaal gedrag van sociaal gedrag en leren leren worden klassikaal verzorgd. De school voert een huiswerkluw beleid.  

Meer weten?

Neem contact op met
Myra Kok-Boer
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Hemdijk 14
8601 JV SNEEK

Telefoon: 0515-745610
E-mail: vsosneek@renn4.nl

Directeur(en): Myra Kok-Boer