Menu Bel RENN4

VSO Sneek

VSO

VSO Sneek - RENN4

VSO Sneek is een dependance van de Monoliet te Leeuwarden. We zitten bij de praktijkschool van de Diken in maar opereren volledig als een eigen locatie. We draaien op dit moment drie groepen en werken met een team van 4 docenten, stage coördinator, praktijkdocent koken, intern begeleider, gedragsdeskundige en teamleider.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Leerlingen in de leeftijd 12 t/m 18 jaar met het niveau praktijkonderwijs t/m vmbo (alle niveaus) zijn van harte welkom.

Het onderwijs

In de groepen krijgen de leerlingen een onderwijstraject op maat aangeboden. De leerling krijgt vakken aangeboden op het niveau wat passend is bij zijn of haar uitstroomniveau/ontwikkelingsperspectief. De leerlingen hebben allemaal een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag waarin het regulier onderwijs de hulpvraag niet kan beantwoorden. We werken nauw samen met samenwerkingspartners als Accare, jeugdhulp en bijvoorbeeld VNN. De leerlingen krijgen les in heterogene groepen waarin wordt gekeken naar het individuele aanbod van de leerling, maar waarin onderwijs wel plaats vindt in een sociale context en op het gebied van sociaalgedrag en leren leren de lessen op klassikaal niveau verzorgd kunnen worden. De school voert een huiswerkluw beleid. Daar waar andere afspraken gemaakt worden, kan er wel sprake zijn van huiswerkactiviteiten.

Arbeid of vervolgonderwijs als doel

Het doel van onderwijs op VSO Sneek is dat de leerlingen met het juiste aanbod kan uitstromen naar arbeid of naar vervolgonderwijs (MBO). Tevens blijft in de onderbouw de mogelijkheid bestaan om te schakelen naar regulier onderwijs, mits de leerling geen specifieke hulpvraag meer heeft. In samenwerking met IVIO en symbiosetrajecten met het regulier onderwijs in Sneek is het mogelijk om een leerling deelcertificaten dan wel een diploma te laten behalen

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer weten over het onderwijs op VSO Sneek? Stuur dan een mailbericht met een verzoek tot contact aan teamleider M.M. Westenbroek m.westenbroek@renn4.nl

Voor het schooljaar 2019-2020  is er op VSO Sneek plaatsingsmogelijkheid, afhankelijk van leerjaar en niveau van de leerling die aangemeld wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Baijense de gedragsdeskundige m.baijense@renn4.nl of de teamleider M.M. Westenbroek m.westenbroek@renn4.nl

Voor het schooljaar 2019-2020 moeten nieuwe leerlingen voor 1 april 2019 aangemeld worden. Aanmeldingen van vóór de aanmelddatum betekenen ook plaatsing, zij het binnen de kaders die er nu zijn, bij gebleken geschiktheid van de betreffende leerling en voor zover er ruimte is voor plaatsing. Plaatsing van ná 1 april aangemelde leerlingen kunnen wij niet garanderen.
Een samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af voor plaatsing. In de gemeente Sneek is dat samenwerkingsverband Fultura maar bent u elders woonachtig kan dit een ander samenwerkingsverband zijn.

Via deze link kunt u een aanmeldformulier invullen en indienen.

 

Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Schoolondersteuningsprofiel - RENN4

Schoolondersteuningsprofiel

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.