Welkom bij De Zwaai

De Zwaai in Drachten verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.  

We focussen op doorschakelen naar regulier onderwijs of werk. Voor nagenoeg alle niveaus kunnen leerlingen een diploma of certificaten behalen, zoals: 

  • diploma vwo, havo, vmbo TL en KB via staatsexamens of via onze nevenlocaties Matrix Lyceum (Drachtster Lyceum) of Synthese (Sevenwolden Heerenveen); 
  • mbo-entreediploma via een symbiose met het Friesland College of de Friese Poort; 
  • branchegerichte certificaten via een symbiose met Singelland de Venen; 
  • een jaar TOPklas van het REA College in Leeuwarden of Groningen.  

Hier zijn we trots op 

Leerlingen vinden onze school ‘gewoon leuk’. Ouders noemen de rust in de school en de voorspelbaarheid als positieve kenmerken. Sommige ouders ervaren de school als een ‘warm bad’.  

Van conciërges tot en met teamleiders: onze medewerkers vormen een krachtig, positief team dat betrokken is bij de leerlingen. Samen met partners bieden we maatwerk en creëren we nieuwe mogelijkheden voor onze leerlingen. Eén voorbeeld is de schoolpoli die we samen met Accare hebben opgezet.  

Er is nog meer waar we trots op zijn: de themaweken, ons vakonderwijs, dat we een Gezonde School zijn, de positieve sfeer in de school én onze betrokken leerlingenraad! 

Een leuke school waar je groeit en aan je toekomst werkt. 

Onderwijs en begeleiding  

De leerlingen krijgen onderwijs in kleine groepen en worden deskundig begeleid. Voor leerlingen met een zeer intensieve zorgvraag creëren we maatwerktrajecten in samenwerking met ketenpartners.  

Leerlingen delen we in op basis van leeftijd, niveau en leerroute. In ons onderwijs is de stage een belangrijk onderdeel. Met de leerlingen werken we doelgericht aan het verbeteren van hun zelfinzicht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid: belangrijk voor hun toekomst! 

De Zwaai werkt samen met alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Friesland binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. In dit document staat meer informatie over de taken en doelen van het samenwerkingsverband.

Neem hieronder een kijkje bij ons op De Zwaai!

Meer weten?

Neem contact op met
Johannes Wouda
Directeur

Neem contact op met
Bertha Breeuwsma
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Splitting 17
9202 LC DRACHTEN

Telefoon: 0512-571130
E-mail: vsodezwaai@renn4.nl

Directeur(en): Bertha Breeuwsma en Johannes Wouda