Menu Bel RENN4

VSO De Zwaai

VSO

VSO De Zwaai - RENN4
VSO De Zwaai

VSO De Zwaai is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leerlingen die naar onze school gaan hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor cluster 4, voorheen een cluster-4 indicatie genaamd. De afgelopen jaren is VSO De Zwaai uitgegroeid tot een school waar jaarlijks ongeveer 160 leerlingen onderwijs volgen. Met ingang van 1 augustus 2015 is VSO De Zwaai een zelfstandige school met een eigen brinnummer, namelijk 14OR00.

VSO De Zwaai biedt thuis-nabij onderwijs aan leerlingen uit Drachten en omgeving. De leerlingen komen uit de postcodegebieden Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit is het gebied van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost Friesland (VO 21.02). Hiernaast komen ook een aantal leerlingen uit de gemeenten Grootegast, Marum en Leek.
VSO De Zwaai beschikt over een functioneel gebouw met 20 ruimtes/lokalen. Naast de reguliere klaslokalen beschikken we over een zestal grote praktijklokalen voor koken, handvaardigheid, techniek, muziek, zorg en welzijn, een gymlokaal en een ruimte voor het stagebureau.

Elke leerling wordt ingedeeld op basis van leeftijd, niveau en leerroute. Een belangrijk aspect van het onderwijs op VSO De Zwaai is het verbeteren van het zelfinzicht van de leerling en het werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Als er mogelijkheden zijn voor aansluiting bij het regulier vervolgonderwijs, zoals het middelbaar beroepsonderwijs wordt daar aan gewerkt.

Het behalen van diploma’s en certificaten behoort op VSO De Zwaai tot de mogelijkheden. Er kan in samenwerking met een aantal reguliere vo scholen uit de omgeving op vmbo-kb niveau examen worden gedaan. Daarnaast kunnen er door middel van staatsexamen diploma’s worden behaald op vmbo-tl niveau en op havo niveau, in het profiel cultuur en maatschappijleer. In samenwerking met het Drachtster Lyceum bestaat er voor een specifieke doelgroep leerlingen de mogelijkheid om een Havo/Vwo diploma te behalen. Zie hiervoor ook de informatie van het Matrix Lyceum.

Daarnaast wordt op VSO de Zwaai in samenwerking met het MBO de entreeopleiding aangeboden, waardoor het ook mogelijk is om een niveau 1 diploma te behalen en door te stromen binnen het MBO naar niveau 2.

Een ander belangrijk aspect van het onderwijs is het volgen van stage. Voor leerlingen met een zeer intensieve zorgvraag kunnen we met behulp van partners maatwerktrajecten inzetten.

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
De Zwaai Culinair

De Zwaai Culinair

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.