Menu Bel RENN4

VSO De Zwaai

VSO

VSO De Zwaai - RENN4
VSO De Zwaai

VSO De Zwaai is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leerlingen die naar onze school gaan hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor cluster 4, voorheen een cluster-4 indicatie genaamd. De afgelopen jaren is VSO De Zwaai uitgegroeid tot een school waar jaarlijks ongeveer 160 leerlingen onderwijs volgen. Met ingang van 1 augustus 2015 is VSO De Zwaai een zelfstandige school met een eigen brinnummer, namelijk 14OR00.

VSO De Zwaai geeft thuis-nabij onderwijs te bieden aan leerlingen uit Drachten en omgeving. Onze leerlingen komen uit de postcodegebieden Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit is het gebied van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost Friesland (VO 21.02). Hiernaast komen ook een aantal leerlingen uit de gemeenten Grootegast, Marum en Leek.
VSO De Zwaai beschikt over een functioneel gebouw met 20 ruimtes/lokalen. Naast de reguliere klaslokalen beschikken we over een zestal grote praktijklokalen voor koken, handvaardigheid, techniek, muziek, zorg en welzijn, een gymlokaal en een ruimte voor het stagebureau.

Elke leerling wordt ingedeeld op basis van leeftijd, niveau en leerroute. Een belangrijk aspect van het onderwijs op VSO De Zwaai is het verbeteren van het zelfinzicht van de leerling en het werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Als er mogelijkheden zijn voor aansluiting bij het regulier vervolgonderwijs, zoals het middelbaar beroepsonderwijs wordt daar aan gewerkt. Een ander belangrijk aspect van het onderwijs is het volgen van stage. Voor leerlingen met een zeer intensieve zorgvraag kunnen we met behulp van partners maatwerktrajecten inzetten.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!