Welkom bij Synthese Heerenveen

Synthese is een gezamenlijke aanpak voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen in de regio Heerenveen, die is ontwikkeld door RENN4, OSG Sevenwolden en het Bornego College. Synthese biedt passend onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die voortvloeit uit psychiatrische problemen, zoals (ernstige) beperkingen als gevolg van autismespectrumstoornissen. De leerlingen krijgen zo de mogelijkheid een havo- of vwo-diploma te behalen. Synthese is een nevenvestiging van De Zwaai. We hebben een onderbouwgroep van leerjaar 1 t/m 3 en een bovenbouwgroep van leerjaar 4 t/m 6. Synthese is gevestigd in het gebouw van locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden aan de Schans. Leerlingen kunnen eventueel deelnemen aan enkele reguliere lessen op Fedde Schurer. 

Hier zijn we trots op 

Onze leerlingen zeggen het zelf: ze vinden het fijn bij Synthese. Ze waarderen de persoonlijke begeleiding en de hulp bij het plannen van het huiswerk. Daardoor weten ze precies wat ze moeten doen en ervaren ze minder stress. Ouders zien hun kind weer opbloeien. 

Leerlingen, ouders en hulpverleners betrekken we actief bij het onderwijs. Samen kijken we naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en hoe we daar gezamenlijk het beste op kunnen inspelen.  

Trots zijn we ook op de samenwerking tussen leerlingen en studiecoaches van Synthese en het Talentencollege (Topsportklas; leerlingen sporten binnen het Centrum voor Topsport en Onderwijs Heerenveen).  

Je krijgt directe aandacht en aanmoediging: dat motiveert je om ervoor te gaan 

Onderwijs en begeleiding  

We werken met individuele leerroutes. We bundelen de krachten van de vakcoaches van Sevenwolden voor de vakinhoudelijke begeleiding en de studiecoaches van RENN4 voor de begeleiding van leerlingen. Daarnaast biedt een orthopedagoog van RENN4 ondersteuning. De specialisten Passend Onderwijs van het Bornego College, OSG Sevenwolden en RENN4 overleggen regelmatig met elkaar. 

Meer weten?

Neem contact op met
Alex de Lange

Neem contact op met
Chantal van Schelt

Contactgegevens scholen

Nevenlocatie van De Zwaai

Synthese
p/a OSG Sevenwolden
Schans 100
8441 AE HEERENVEEN

Telefoon: 0513-657310
E-mail: a.delange@sevenwolden.nl

Telefoon: 0512-571130
E-mail: c.vschelt@renn4.nl