Menu Bel RENN4

SBO De Sterren

SBaO

SBO De Sterren - RENN4

SBO De Sterren in Hoogezand kiest voor onderwijs met lef. Innovatief onderwijs, waarbij we het lef hebben om dingen anders te doen om het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij durven buiten de kaders te denken om onderwijskwaliteit een boost te geven.

Gespecialiseerd Speciaal Basisonderwijs in de regio

Wij hebben de ambitie een gespecialiseerde onderwijsvoorziening te zijn in Midden-Groningen. Ons Speciaal Basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die moeilijk leren, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die andere speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben. Voor hen bieden we speciaal basisonderwijs op maat.

We hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar we bieden ook nog andere begeleiding en mogelijkheden om deze doelen te bereiken. Zo leren we in kleinere groepen en hebben we meer deskundigheid in huis. Naast het feit dat we een SBO-school zijn, zijn er ook kinderen op onze school die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere SBO-school kan bieden. Wij zijn daarmee een meer gespecialiseerde SBO-school en met een bijzondere functie in de regio.

Onderwijs met lef!

Bij SBO De Sterren laten we elk kind stralen. Dit doen we vanuit deze kernwaarden:

  • Lef | We durven dingen anders te doen en onderwijs te veranderen
  • Innovatief | We bedenken passende oplossingen en werken samen met de experts
  • Betrouwbaar | Openheid, respect en duidelijkheid staan centraal in ons handelen
  • Kwaliteit | We bieden maatwerk en werken met professionals

We hebben het lef om dingen anders te doen. We durven onderwijs te veranderen om ons onderwijs en de ondersteuning nog beter rondom het talent van elk kind te vormen.

Voor wie is SBO De Sterren?

SBO De Sterren is gericht op kinderen van 4 tot 12 à 13 jaar, die om uiteenlopende redenen het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen. De hoeveelheid leerstof kan daar te groot zijn of het tempo waarin de leerstof behandeld wordt is te hoog, of de cognitieve ontwikkeling van het kind sluit niet aan bij de eisen van de basisschool. Daarnaast kunnen er ook andere oorzaken zijn waardoor de reguliere scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband geen mogelijkheden voor opvang en onderwijs op maat meer kunnen bieden; leren is meer dan alleen het volgen van schoolse vakken als lezen, taal en rekenen.

Onze school is er voor kinderen met:

  • Leerproblemen
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Problemen m.b.t. de concentratie
  • Lichte psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld, een stoornis in het autistisch spectrum)
  • Een combinatie van bovengenoemde gebieden,

SBO De Sterren is de plek waar kinderen leren, maar ook een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een individu met zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Ons onderwijs

We bieden een specifieke kindgerichte en gestructureerde aanpak die past bij de doelgroep. We richten ons op het leren accepteren van de problematiek, waarbij omgaan met eigen problemen en die van andere kinderen centraal staat. Dit doen we vanuit didactisch en pedagogisch perspectief.

Didactisch | we proberen het maximale uit onze leerlingen te halen, waarbij we rekening houden met de individuele mogelijkheden.

Pedagogisch | We leren alle leerlingen om om te gaan met hun specifieke problematiek en die van anderen.

We begeleiden iedere leerling positief door persoonlijke aanmoediging en hulp door het juiste team van professionals rondom een leerling te vormen. De leerprestaties worden duidelijk in kaart gebracht door toetsing, zodat we in het proces een vinger aan de pols houden. Zo ontwikkelt elk kind zich tot een individu met zelfvertrouwen en betrokken bij de maatschappij. Daar mogen ze trots op zijn.

SBO De Sterren laat elk kind stralen!

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapporten - RENN4

Inspectierapporten

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.