Menu Bel RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Binnen de 4 speciale (basis)scholen in Hoogeveen, ofwel binnen het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen, vindt de instroom van nieuwe leerlingen op de volgende wijze plaats:

Vanaf schooljaar 2018-2019 vindt alle instroom voor de nieuwe leerlingen betreffende de groepen 1 t/m 3 op de locatie Wielewaal (sbo Carrousel en so de G.J. van der Ploegschool) plaats.
Alle instroom voor de leerlingen betreffende de groepen 4 t/m 8, vindt op de locatie van Goghlaan (sbo Kameleon en so Aventurijn) plaats. Expertise wordt gebundeld om op deze wijze kwalitatief goed thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden.

Het Samenwerkingsverband is uiteraard in deze veranderende werkwijze meegenomen en houdt hier bij alle nieuwe aanmeldingen rekening mee.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.