Menu Bel RENN4

SBO De Kameleon

SBaO

SBO De Kameleon - RENN4
SBO De Kameleon

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en valt net als alle basisscholen onder de wet Primair Onderwijs. Onze school wordt bezocht door leerlingen met ontwikkelings-, leer- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze leerlingen zijn veelal afkomstig van de reguliere basisscholen uit ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22.03. De reguliere scholen missen de mogelijkheid om onze leerlingen onderwijs op maat te bieden. Wij spelen in op de individuele behoeften van de leerlingen, om hen op deze manier het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben.

Waar wij voor staan

Bij veel kinderen die toegelaten worden tot onze school voor speciaal basisonderwijs, is het vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden aangetast.
Wij proberen de kinderen het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Alleen op die basis kunnen we werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en het verwerven van kennis. Daarom mag iedereen op onze school, van jong tot oud zijn wie hij of zij is. In een veilige, gestructureerde sfeer.
Onze missie is niet voor niets: “De Kameleon geeft ieder kind zijn eigen kleur”.

Door het onderwijs op onze school wordt aan ieder kind iets gegeven, iets toegevoegd om in het leven verder te groeien en te leren.
Onze visie is daaraan gekoppeld:

  • Wij willen een school voor speciaal basisonderwijs zijn, waar iedereen, van kind tot volwassene, zin en plezier heeft om te leren en te werken;
  • Wij werken er elke dag aan om een kleurrijk en onderscheidend te zijn voor alle kinderen van 4-12 jaar met speciale onderwijsbehoeften in het samenwerkingsverband Hoogeveen e.o. (en ook daarbuiten);
  • Wij helpen en begeleiden ieder kind op maat om zich verder te ontplooien om een volwaardige plaats in onze samenleving te kunnen krijgen.

Om dat te bereiken, willen we het beste uit de kinderen en onszelf halen.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Nieuws uit Social Schools - RENN4

Nieuws uit Social Schools

Verder lezen
Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!