Menu Bel RENN4

SBO De Delta

SBaO

SBO De Delta - RENN4
SBO De Delta

Zoals een rivierdelta een veelstromengebied is, waar iedere stroom z’n eigen weg mag gaan, zo willen de teamleden van SBO ‘De Delta’ samen met ouders/verzorgers een veilige omgeving scheppen waar voor iedere leerling kansen en mogelijkheden zijn om zich optimaal te ontwikkelen.
Wij bieden onderwijs aan kinderen die niet ten volle kunnen profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere school.

Belangrijk hiervoor:

  • Veiligheid, structuur en rust;
  • Pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met de zorg voor de leerling;
  • Passend onderwijsaanbod aan leerlingen met leer- en/ of gedragsproblematiek die een uitstroomperspectief hebben in de range van praktijkonderwijs tot en met vwo-onderwijs;
  • Een nauwe samenwerking met ouders en het creëren van een stevige driehoek leerling-ouders-school.

De focus binnen de school ligt op:

  • De ontwikkeling van de leerlingen volgen;
  • Opbrengst- en handelingsgericht werken;
  • Hoge verwachtingen;
  • Professionele, oplossingsgerichte en positief ingestelde leerkrachten;
  • Een inspirerende leeromgeving aanbieden die blijft prikkelen tot verkenningen en ontdekkingen die bijdragen aan succeservaringen, kortom: innoverend en vernieuwend lesgeven;
  • Voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.
Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.