Welkom bij Prof. W.J. Bladergroenschool

Alle kinderen hebben speciale talenten en elk kind heeft recht op onderwijs dat bij hem/haar past. Daarom onderstrepen wij de unieke talenten van ieder kind en versterken we wat goed gaat. Dat doen we in samenwerking met de ouders en met jeugdhulp. Samen met u ontdekken we de talenten van uw kind en kijken we wat het nodig heeft om tot persoonlijke groei en ontwikkeling te komen. Kernwoorden hierbij zijn: veiligheid, positief belonen, voorspelbaarheid en structuur.   

De Prof. W.J. Bladergroenschool voor SO heeft vier vestigingen: 

  • locaties Groningen en Winschoten voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
  • locatie Appingedam voor leerlingen van groep 4 t/m 8. 
  • locatie Haren voor kinderen die naar het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) gaan.  

Hier zijn we trots op 

“Bij het slapen gaan kijkt mijn zoon alweer uit naar de schooldag van morgen.” 

“Ik heb mijn vrolijke dochter weer terug.” 

“Mijn zoon is nu trots op wat hij kan. Jullie hebben prachtig werk gedaan met hem!”  

De samenwerking met ouders leidt tot mooie resultaten en reacties. Trots zijn we ook op de samenwerking met verschillende scholen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en hulpverleningsinstanties (waaronder de schoolpoli). Die samenwerking is belangrijk bij het schakelen naar vervolgonderwijs dat bij uw kind past. Tot slot zijn we trots op onze leerlingen: wij zien hen letterlijk en figuurlijk groeien!   

Een leuke school met kinderen, juffen en meesters die je begrijpen. 

Onderwijs en begeleiding   

Ons team verzorgt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en stemt de ondersteuning af op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Als we het niet alleen kunnen, werken we, in afstemming met de ouders, samen met jeugdhulp. Ons doel is een zo hoog mogelijk onderwijsrendement en een goed toekomstperspectief voor elke leerling. Zorgvuldig schakelen naar een vervolgschool hoort daar ook bij! 

Meer weten?

Neem contact op met
Greetje van der Kooi
Directeur Groningen en Haren

Neem contact op met
Froukje Hanenburg
Directeur Winschoten

Neem contact op met
Anneke Bakker
Directeur Appingedam a.i.

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Donderslaan 157
9728 KX GRONINGEN

Telefoon: 050-3098844
E-mail: bladergroenschool@renn4.nl

Directeur(en): Greetje van der Kooi

Locatie Winschoten

Grintweg 70a
9675 HL WINSCHOTEN

Telefoon: 0597-421311
E-mail: bladergroenschool@renn4.nl

Directeur(en): Froukje Hanenburg

Locatie Appingedam

Olingermeeden 3
9903 ES APPINGEDAM

Telefoon: 0596-682551
E-mail: bladergroenschool@renn4.nl

Directeur(en): Anneke Bakker

Postadres

Postbus 8098
9702 KB GRONINGEN