Welkom bij Matrix Lyceum

Het Matrix Lyceum in Drachten biedt passend onderwijs voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. Ons doel is om de leerlingen zo spoedig mogelijk te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Dat kan Het Drachtster Lyceum zijn, maar ook een andere regioschool. Talentvolle leerlingen uit de regio met havo-vwo-potentie kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op Het Matrix Lyceum.  

Hier zijn we trots op 

We geven onderwijs in kleine groepen. Onze leerlingen vinden dat fijn: het geeft rust. Leerlingen en ouders/verzorgers waarderen het ook dat we een veilige omgeving bieden, waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Het Matrix Lyceum is uniek: we creëren nieuwe kansen voor onze leerlingen en durven met ons onderwijs andere wegen in te slaan. Uitgangspunt is steeds dat we oog hebben voor alle leerlingen en het onderwijs afstemmen op hun individuele mogelijkheden. Dit maken we waar met een krachtig, positief ingesteld team waar we erg trots op zijn!  

In een veilige omgeving haal je het beste uit jezelf. 

Onderwijs en begeleiding  

Onze school is ingericht op leerlingen met havo- en vwo-niveau die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, waarin het reguliere onderwijs (nog) niet kan voorzien. Wij verzorgen kleinschalig onderwijs op maat, waarbij de leerlingen les krijgen in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun ontwikkeling. Het belang van de groep en dat van de individuele leerling staan centraal. We voeren een huiswerkluw beleid. 

We werken samen met Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en RENN4-school De Zwaai.  

Meer weten?

Neem contact op met
Teuny Bosma

Neem contact op met
José Ketelaar

Contactgegevens scholen

Nevenlocatie van De Zwaai

Matrix Lyceum
p/a Drachtster Lyceum
Torenstraat 28
9201 JW DRACHTEN

E-mail: t.bosma@singelland.nl