Menu Bel RENN4

Matrix Lyceum

Maatwerk op (havo/vwo-) niveau

Matrix Lyceum - RENN4

Het Matrix Lyceum in Drachten is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Talentvolle leerlingen uit de regio, die de potentie hebben om havo of vwo te volgen en over een TLV (toelaatbaarheidsverklaring passend onderwijs) beschikken, komen in aanmerking voor plaatsing op deze school.

Het onderwijs

Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. Het Matrix Lyceum laat een leerling toe wanneer de school de leerling exact kan bieden wat hij of zij nodig heeft om te excelleren. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team bestaande uit teamleider Teuny Bosma, 2 groepsleerkrachten, 14 vakdocenten en 1 huiswerkbegeleider werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal.

De school voert een huiswerkluw beleid.

Doorstroming als doel

Het doel van het Matrix Lyceum is om de leerlingen (zo spoedig mogelijk) te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Dat kan Het Drachtster Lyceum zijn, maar ook een andere regioschool.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer weten over het onderwijs op het Matrix Lyceum? Stuur dan een mailbericht met een verzoek tot contact aan teamleider Teuny Bosma via  t.bosma@singelland.nl. Voor informatie over aanmelding kunt u zich via de mail richten tot Rosanne Flokstra, gedragsdeskundige: r.flokstra@renn4.nl.

Via deze link kunt u een aanmeldingsformulier invullen en indienen.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!