Menu Bel RENN4

Organisatie

Organisatie - RENN4

Op dit moment hebben we een aantal kleuters verdeeld over twee kleuterklassen (groep A en B). Daarnaast hebben we de groepen C, D en E voor de middenbouw en bovenbouw leerlingen.

Voor groepen C staan leerkrachten: Hamarah, Margriet, Marina en Mathilde

Voor groep D staan leerkrachten: Hennie en Anja.

Voor de groep E staan de leerkrachten: Henriette en Anneke.

Onderwijsassistent zijn: Geranne, Marjolein, Gea en Rixt.

Onze commissie van begeleiding bestaat uit Roselie Drost (teamleider), Orthopedagoog Mariët Lalkens en Corinne Drop intern begeleider.

De Commissie van Begeleiding en houden in die hoedanigheid de vorderingen van de kinderen bij. Zij kijken of de ontwikkeling van de kinderen ligt in de lijn der verwachtingen.

Als vakleerkracht gymnastiek werkt bij ons op school Gert Jan. Alle groepen krijgen twee keer in de week les van hem.

Ook maken een logopedist (Marleen Buitenkamp) en een kinderfysiotherapeut deel uit van ons team.

Naast deze vaste personeelsleden werken bij ons op school ook stagiaires. Stagiaires van de SPH, Maatschappelijk werk, Roelof van Echten College en lichamelijke opvoeding, etc.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!