Menu Bel RENN4

Medezegenschapsraad

Medezegenschapsraad - RENN4

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school behartigt. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vorm en de inhoud van een MR wordt enerzijds bepaald door die wet en anderzijds door de behoefte van de school. Dat betekent dat iedere MR uniek is. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van de Carrousel/G.J. van der Ploegschool bestaat uit:

Anneke van Toly namens de Carrousel
Nynke Mesken namens de Carrousel
Henriette Jansen namens de G.J. van der Ploegschool
Mathilde Leerdam namens de G.J. van der Ploegschool

De provinciedirecteur van RENN4 of de teamleider is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig. De MR vergadert zeven keer per jaar.

Tijdens de vergaderingen van de MR kunnen de volgende zaken besproken worden:

  •  Vaststellen van het schoolplan;
  •  Vaststellen van het formatieplan;
  •  Ondersteuningsstructuur;
  •  Begroting;
  •  Fusies/reorganisaties;
  •  Nieuwbouw en ingrijpende organisatorische veranderingen.

De goedgekeurde notulen van de vergadering van de MR worden op de website geplaatst.

Vragen over, voor of aan de MR over bovenstaande zaken kunt u mailen naar: carrouselploegverzendlijstMR@renn4.nl

 

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!