Menu Bel RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Binnen de 4 speciale (basis)scholen in Hoogeveen, ofwel binnen het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen, wordt wederzijdse expertise gebundeld om kwalitatief goed ‘thuisnabij’ onderwijs te kunnen bieden.

Alle aanmeldingen en tussentijdse instroom voor nieuwe leerlingen betreffende de groepen 1 t/m 3 vindt op de locatie Wielewaal (Carrousel en de G.J. van der Ploegschool) plaats.
Alle aanmeldingen en tussentijdse instroom voor nieuwe leerlingen betreffende de groepen 4 t/m 8 vindt op de locatie van Goghlaan (Kameleon en Aventurijn) plaats.

Het Samenwerkingsverband is uiteraard in deze veranderende werkwijze meegenomen en houdt hier bij alle nieuwe aanmeldingen rekening mee.

Heeft u vragen over bovenstaande of over de ontwikkelingen van gespecialiseerd onderwijs; dan bent u uiteraard van harte welkom op één van de locaties of kunt u contact opnemen met Roselie Drost, teamleider van de locatie Wielewaal; contactpersoon Gespecialiseerd onderwijs Hoogeveen.

Roselie Drost
Teamleider locatie Wielewaal (Carrousel en G.J. van der Ploegschool)
Telefoon 0528 234444

Klaas Schaak
Teamleider locatie van Goghlaan (Kameleon en Aventurijn)
Telefoon 0528 278722

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.