Menu Bel RENN4

G.J. van der Ploegschool

SO

G.J. van der Ploegschool - RENN4
G.J. van der Ploegschool

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs voor kinderen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan het speciaal (basis) onderwijs kan bieden. Wij geven onderwijs op maat, waar individuele onderwijsbehoeftes centraal staan. De heldere leerlijnen en doelen staan voor ieder kind beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan.

Wij vinden het belangrijk dat een leerling bij ons op school zo veel mogelijk vaardigheden leert voor nu en later. Bij leren moeten we niet alleen denken aan lezen, schrijven, rekenen en dergelijke, maar ook aan het zo zelfstandig mogelijk maken van de leerlingen, zodat ze in de toekomst met zichzelf en anderen kunnen leven in een omgeving die past bij hun mogelijkheden. Zelfredzaamheid en omgaan met de eigen beperking en belemmeringen spelen in ons onderwijs een belangrijke rol. Het niveau, het tempo en de aanbiedingsvorm worden daarop aangepast. De schoolse vakken, zoals lezen en rekenen, worden zo veel mogelijk vanuit een betekenisvolle context gegeven. Dit kan alleen binnen een veilig en positief klimaat en in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en zorgpartners.

Identiteit van de school

Wij zijn een algemeen bijzondere school en dat houdt voor ons in dat wij een ontmoetingsschool zijn, waar alle kinderen, ouders en teamleden zich welkom mogen voelen, ondanks verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Er wordt rekening gehouden met alle stromingen.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling en Studiedagen - RENN4

Vakantieregeling en Studiedagen

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Schooltijden - RENN4

Schooltijden

Verder lezen
Jaarverslag MR - RENN4

Jaarverslag MR

Verder lezen
Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Verder lezen
Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen - RENN4

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen

Binnen de 4 speciale (basis)scholen in Hoogeveen, ofwel binnen het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen, gaat met ingang van het nieuwe schooljaar het een en ander met betrekking tot de (nieuwe) aanmeldingen en observatieplaatsen van iedere leerling met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) veranderen. De wijzigingen zijn nodig om verder vorm en inhoud te geven aan gespecialiseerd onderwijs van de samenwerkende scholen. Expertise wordt gebundeld om op deze wijze kwalitatief goed thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden.

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!