Menu Bel RENN4

G.J. van der Ploegschool

SO

G.J. van der Ploegschool - RENN4
G.J. van der Ploegschool

Wij zijn een ontmoetingsschool:

 • waar ieder welkom is;
 • waar leerkracht, leerling en ouder met respect worden behandeld;
 • waar bijbels onderwijs mogelijk blijft;
 • waar vanuit de verschillende levensbeschouwingen wordt samengewerkt;
 • waar we ons laten leiden in wat ons bindt in de zingeving van het bestaan.

Identiteit van de school
Wij zijn een algemeen bijzondere school en dat houdt voor ons in dat wij een echte ontmoetingsschool zijn, waar alle kinderen, ouders en teamleden zich welkom voelen. Wij zijn een open school, dat wil zeggen dat de leerlingen uit diverse kerkelijke milieus en uit niet-kerkelijke gezinnen welkom zijn. Iedereen doet in principe met alle activiteiten mee. Wij gaan uit van een respectvolle opstelling. Bovenstaande betekent:

 • We laten de ander in zijn/haar waarde;
 • We hebben respect voor elkaar;
 • Ieder mens is uniek;
 • Ieder mens mag er zijn, heeft recht op een eigen plek;
 • We willen elke leerling met haar/zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen begeleiden;
 • We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school;
 • We willen omzien naar elkaar, iets betekenen voor een ander.

Wij vinden het zeer belangrijk dat een leerling bij ons op school zo veel mogelijk vaardigheden leert voor nu en later. Bij leren moeten we niet alleen denken aan lezen, schrijven, rekenen en dergelijke, maar ook aan het zo zelfstandig mogelijk maken van de leerlingen, zodat ze in de toekomst met zichzelf en anderen kunnen leven in een omgeving die past bij hun mogelijkheden. Zelfredzaamheid en omgaan met de eigen beperking en belemmeringen spelen in ons onderwijs een belangrijke rol. Het niveau, het tempo en de aanbiedingsvorm worden daarop aangepast. De schoolse vakken, zoals lezen en rekenen, worden zo veel mogelijk vanuit een betekenisvolle context gegeven. Dit kan alleen binnen een veilig en positief klimaat en in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en zorgpartners.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling en Studiedagen - RENN4

Vakantieregeling en Studiedagen

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Organisatie - RENN4

Organisatie

Verder lezen
Medezegenschapsraad - RENN4

Medezegenschapsraad

Verder lezen
Schooltijden - RENN4

Schooltijden

Verder lezen
Ouderraad - RENN4

Ouderraad

Verder lezen
Jaarplanner - RENN4

Jaarplanner

Verder lezen
Schoolagenda - RENN4

Schoolagenda

Verder lezen
Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!