Welkom bij G.J. van der Ploegschool

Onze school verzorgt speciaal onderwijs op maat voor kinderen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan het (speciaal) basisonderwijs kan bieden. Hierbij stellen we de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind centraal. Met duidelijke leerlijnen en leerdoelen werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Daar bent u nauw bij betrokken. Er zijn veel contactmomenten waarop we met u – vaak ook met uw kind erbij –  bespreken hoe het gaat.  

Hier zijn we trots op 

We bieden kinderen een stevige basis voor hun ontwikkeling: veiligheid, voorspelbaarheid en structuur. Ook zijn we trots op de samenwerking met ouders en externe (zorg)partners en op de inzet van ons bevlogen, betrokken team. 

Leren doe je met je hoofd, je hart en je handen. 

Onderwijs en begeleiding 

We vinden het belangrijk om onze leerlingen zo veel mogelijk (praktische) vaardigheden voor nu en later bij te brengen. Daarom leren we ze niet alleen lezen, schrijven, rekenen, maar werken we ook doelgericht aan het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

We gaan uit van de kansen en talenten van ieder kind. Het niveau, het tempo en de aanbiedingsvorm van ons onderwijs passen we hierop aan. Schoolvakken als lezen en rekenen geven we zo veel mogelijk in een betekenisvolle context. Daarbij kunnen extra hulpmiddelen worden ingezet, zoals educatieve software en/of praktische materialen. Het leren vindt plaats in een veilig en positief klimaat en gebeurt in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en zorgpartners. 

Wij hebben een intensieve samenwerking met SBO De Carrousel. Samen met deze school integreren we waar mogelijk het onderwijsaanbod, waarbij een SBO onderwijsaanbod en samenwerking met leerlingen uit het SBO mogelijk zijn. 

Meer weten?

Neem contact op met
Roselie Drost
Directeur Gespecialiseerd Onderwijs

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Wielewaal 1
7905 GX HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-234444
E-mail: vanderploegschool@renn4.nl

Directeur(en): Roselie Drost