Welkom bij Erasmusschool

De Erasmusschool in Groningen biedt onderwijs aan leerlingen uit de regio die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Ons onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in alle leerjaren van vmbo, havo en vwo. In Maatwerkgroepen bereiden we hen voor op het staatsexamen. Hierin bieden we specifieke onderwijsarrangementen aan voor leerlingen die niet volledig naar school kunnen of leerlingen die in een gewone V(S)O-groep uitvallen. In de Maatwerkgroepen volgen de leerlingen een aangepast programma, waarin het onderwijs vaak wordt gecombineerd met dagbesteding of een stage. Bovendien worden zij intensief begeleid met als doel dat zij op termijn uitstromen naar een gewone VSO-groep of VO-groep, arbeid of zorg/dagbehandeling.  

In dit filmpje vertellen we je in het kort over onze school en ons onderwijs!

Hier zijn we trots op 

We willen jongeren in de wereld brengen en de wereld bij de jongeren, zodat zij in de samenleving hun plek kunnen vinden en een positieve rol kunnen vervullen. Op een plezierige, systematische en planmatige manier bieden we onderwijs van hoge kwaliteit aan.  

We hebben steeds het langetermijnbelang van de leerling voor ogen en handelen daar consequent naar. Leerlingen voelen zich bij ons veilig en gaan met plezier naar school. 

Leren en je plek vinden in de wereld 

Onderwijs en begeleiding   

Buiten de lessen in de gewone vakken besteden we aandacht aan het ontwikkelen van talenten op het Talentenplein. Hier wordt een breed scala aan gastlessen gegeven waaraan onze leerlingen kunnen deelnemen. Zo kunnen zij hun creatieve, sportieve en/of innovatieve kanten ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. We besteden ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, gericht op positieve beïnvloeding van hun gedrag. Doordat zij enerzijds werken aan lesstof en anderzijds hun sociale vaardigheden ontwikkelen, vergroten de leerlingen hun scholingsmogelijkheden en hun kansen in de maatschappij. 

Meer weten?

Neem contact op met
Jiska van der Mooren
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Van Heemskerckstraat 56
9726 GM GRONINGEN

Telefoon: 050-3128740
E-mail: info-erasmusschool@renn4.nl

Directeur(en): Jiska van der Mooren