Menu Bel RENN4

Erasmusschool

VSO

Erasmusschool - RENN4
Erasmusschool

De Erasmusschool geeft onderwijs aan leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo en bereidt leerlingen voor op het deelnemen aan het staatsexamen. De school biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en vervult een regionale functie. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholingskansen en kansen in de maatschappij toenemen.
De grondslag van de school is bijzonder neutraal. Dat wil zeggen dat er geen bepaalde geloofsovertuiging wordt uitgedragen.

Naast de reguliere groepen binnen de Erasmusschool wordt ook gewerkt met Trajectgroepen. Deze groepen zijn opgestart om het aantal thuiszitters terug te brengen. In de Trajectgroepen zitten leerlingen die om uiteenlopende redenen nog niet of niet meer kunnen functioneren binnen het bestaande pedagogische en didactische klimaat van de reguliere groep of vo-school, of waarvan de verwachting is – vanuit de Commissie voor de Begeleiding – dat dit het geval zal zijn. Voorafgaand aan de plaatsing vindt uitgebreide dossieranalyse plaats en een intakegesprek en – wanneer het een interne schakeling betreft – een analyse van de beperkingen die door de leerling ervaren worden in de reguliere groep.

De Erasmusschool werkt nauw samen met het Diamantcollege die onderwijs verzorgt voor de onderbouw van de theoretische leerweg, de basisberoepsgerichte leerweg en het uitstroomprofiel arbeid.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!