Menu Bel RENN4

Diamant College

VSO

Diamant College - RENN4
Diamant College

Het Diamant College geeft onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en vervult een regionale functie. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholings- en maatschappelijke kansen toenemen. De grondslag van de school is bijzonder neutraal. Dat wil zeggen dat er geen bepaalde geloofsovertuiging wordt uitgedragen.

Het Diamant College biedt verschillende leerroutes aan; uitstroomprofiel arbeid, beroepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Dit jaar gaan we onderzoeken of we naast dit aanbod HAVO kunnen aanbieden in de onderbouw. De leerroutes worden zodanig ingedeeld dat het onderwijs optimaal aansluit bij de behoefte van onze leerlingen.

De naam Diamant College is afkomstig van de straatnaam waar de school gevestigd is. Daarnaast gaat er ook een symbolische betekenis achter schuil: onze leerlingen zijn allemaal ruwe diamanten die wij zo proberen te polijsten dat ze een betere aansluiting vinden in de maatschappij.

 

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Nieuws uit Social Schools - RENN4

Nieuws uit Social Schools

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!