Menu Bel RENN4

Ouderraad

Ouderraad - RENN4

De ouderraad bestaat voornamelijk uit een enthousiaste groep ouders en 2 afgevaardigden van school. Zij komen zo’n 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

De ouderraad houdt zich bezig met allerlei activiteiten voor de leerlingen. Ze helpen met sinterklaas, het kerstfeest, de paasmaaltijd en het eindfeest.

Daarnaast organiseren ze ook jaarlijks een ouderavond waar verschillende thema’s aanbod komen. De ene keer in de vorm van workshops en de andere keer een avond met stellingen of een lezing.

Naast deze vaste activiteiten helpen ze de school bij het houden van sponsoractiviteiten, zijn ze op de hoogte van het goede doelen geld en sturen ze kaartjes bij ziekte of andere bijzonderheden.

Ook regelt de ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze is nodig om alle activiteiten voor onze leerlingen te kunnen blijven organiseren.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!