Menu Bel RENN4

ESF brief

ESF brief - RENN4

 

 Logo

 

ESF informatie brief

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 15 jaar en ouder van De Windroos.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een groot aantal onderwijsactiviteiten binnen onze school worden in het schooljaar 2014-2015 en het schooljaar 2015-2016 mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ook uw kind van 15 jaar en ouder is deelnemer van het ESF-project.

Hieronder vindt u een opsomming van deze activiteiten

Stage:

  • Door ESF middelen kan voor iedere leerling extra stagebegeleiding worden gefinancierd.

ATC:

  • Door ESF middelen is het mede mogelijk leerlingen te trainen op o.a. arbeidsvaardigheden binnen het arbeidstrainingscentrum.

Branchegerichte cursussen:

  • Vanaf de middenbouw worden de volgende branche cursussen mede gefinancierd door het ESF: Hout, metaal, schoonmaak in de facilitaire dienstverlening en groen.

Nazorg:

  • Uniek binnen onze school is de nazorg. Om deze nazorg aan te bieden worden ook ESF gelden ingezet. Deze nazorg vindt plaats binnen van de Avondschool maar ook door een aantal schoolverlaters te begeleiden op hun eerste werkplek gedurende 1 jaar.

Informatie over bovenstaande activiteiten krijgen de leerlingen en ouders o.a. via de leerkracht en stagebegeleiders. Deze informatievoorziening vindt o.a. plaats in de lessen, tijdens OOP gesprekken en ouderavonden.

Met vriendelijke groet,

RENN4 VSO De Windroos

I. Janssen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.