Menu Bel RENN4

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad - RENN4

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school behartigt.

Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vorm en de inhoud van een MR wordt enerzijds bepaald door die wet en anderzijds door de behoefte van de school.

Dat betekent dat iedere MR uniek is. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van de De Windroos bestaat uit:

Voorzitter: Alinda Winkel ouder (VSO)
Notulist/PR: Pieter Nijmeijer personeel VSO
Financiën: Roelof Bousema ouder VSO
Afgev. GMR: Jeanet Mulderij personeel VSO

De provinciedirecteur van RENN4 of de teamleider is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig.

De MR vergadert 7 keer per jaar.

Tijdens de vergaderingen van de MR kunnen de volgende zaken besproken worden:

  • Vaststellen van het schoolplan;
  • Vaststellen van het formatieplan;
  • Ondersteuningsstructuur;
  • Begroting;
  • Fusies/reorganisaties;
  • Nieuwbouw en ingrijpende organisatorische veranderingen.

De goedgekeurde notulen van de vergadering van de MR worden op de website geplaatst.

Vragen over, voor of aan de MR over bovenstaande zaken kunt u mailen naar: mrvdploegwindroos@renn4.nl

 

 

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!