Welkom bij De Windroos

Het onderwijs van de Windroos is gericht op leerlingen van 12 tot maximaal 20 jaar met een intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en ontwikkeling. Het doel van ons onderwijs is de leerling op maat te begeleiden naar een zo zelfstandig en geïntegreerd mogelijk functioneren in de maatschappij.  

De Windroos heeft hiervoor twee uitstroombestemmingen: Arbeid en Dagbesteding. Het onderwijsaanbod en het stagetraject hebben we afgestemd op deze uitstroombestemmingen. 

Uniek onderwijsconcept Eduwiek 

RENN4, het Roelof van Echten College, onderwijscentrum de Twijn, Kentalis en Ambiq maken deel uit van Eduwiek, een uniek onderwijsconcept. Hierin werken speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en het reguliere vmbo samen in één gebouw. De leerlingtrajecten die we gezamenlijk mogelijk maken, worden ook gezamenlijk gemonitord en verbeterd. Door buiten de kaders van de scholen te denken, kunnen we nog beter afstemmen op de individuele behoeften van onze leerlingen. Een voorbeeld daarvan vormen de branchegerichte cursussen die de Windroos aanbiedt voor gemotiveerde leerlingen die het lesaanbod aankunnen. De lessen voor deze cursussen volgen de leerlingen vanaf leerjaar 4 bij het Roelof van Echten College (praktijkonderwijs). 

Hier zijn we trots op 

We zijn er trots op, dat onze leerlingen in een reguliere setting naar school gaan. In de leerlingenraad van Eduwiek hebben onze leerlingen eigen vertegenwoordigers, die betrokken en actief zijn. 

Je ontdekt welke baan bij jou past. 

Onderwijs en begeleiding  

Ons doel is om elke leerling op maat te begeleiden naar zo zelfstandig en geïntegreerd mogelijk functioneren in de maatschappij. Thema’s als werken, wonen en vrije tijd komen uitgebreid aan de orde in de lessen. Daarnaast is er veel aandacht voor burgerschap, sociale en werknemersvaardigheden, communicatieve redzaamheid, sport en cultuur. Ons onderwijs is duidelijk gericht op de praktijk. Ons motto is dan ook: stage is leren werken. 

Binnenkijken bij De Windroos  

Wil jij een indruk krijgen van wat leerlingen bij De Windroos allemaal doen? Kijk dan een van onderstaande filmpjes. De eerste is bedoeld voor (nieuwe) leerlingen. De tweede is bedoeld voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden. We hopen dat je gauw komt kijken bij ons op school. Een afspraak maken kan via 0528-236036 of Windroos@renn4.nl.

Meer weten?

Neem contact op met
Ineke Janssen
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Voltastraat 27
7903 AA HOOGEVEEN

Telefoon: 0528–236036
E-mail: windroos@renn4.nl

Directeur(en): Ineke Janssen