Welkom bij De Saffier

De Saffier in Drachten is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. We bieden thuisnabij onderwijs aan leerlingen uit de postcodegebieden Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim en soms de gemeente Westerkwartier en de gemeente Zuidwest-Friesland. 

Hier zijn we trots op 

We bieden onderwijs op maat, zowel in de klassen als aan individuele leerlingen. Ons professionele onderwijsteam werkt in de school samen met hulpverleners. Zo ontstaat een veilig pedagogisch en didactisch klimaat dat de leerlingen stimuleert. 

Samen met de SO/SBO-scholen in Drachten gaan we het onderwijs vormgeven in één gebouw in het project Samen Kansrijk! In april 2024 verwachten we met elkaar te starten. In het project Samen Kansrijk! kunnen we onderwijs en zorg nog beter op elkaar afstemmen en speciaal (basis)onderwijs op maat bieden.   

Ontdek wat je allemaal kunt! 

Onderwijs en begeleiding  

De missie van RENN4 is verborgen talent zichtbaar te maken. Daarom kijken we vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en focussen we niet op beperkingen en belemmeringen. Wel leren we de leerling omgaan met zijn/haar beperkingen, zodat de leerling in staat is zijn/haar talent optimaal te benutten. 

We willen dat elke leerling op een zo hoog mogelijk niveau de stap naar vervolgonderwijs maakt. 

Met ons onderwijs werken we daarom planmatig, doelgericht en waar nodig op maat aan het ontwikkelingsperspectief. We stimuleren leerlingen op een positieve manier en optimaliseren zo hun ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen. Daarbij bieden we veiligheid, structuur en uitdagingen. Leidend voor ons handelen zijn de kernwaarden: kwaliteit, duidelijkheid, respect, openheid en betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 

Meer weten?

Neem contact op met
Itie ter Steege
Directeur

Contactgegevens scholen

De Saffier

Klokhuislaan 4
9201 JE DRACHTEN

Telefoon: 0512-543638
E-mail: desaffier@renn4.nl

Directeur(en): Itie ter Steege

Locatie BEC De Lytse Wâlden

De Lanen 98
9204 WC DRACHTEN

Telefoon: 0512-542600
E-mail: desaffier@renn4.nl

Directeur(en): Itie ter Steege