Menu Bel RENN4

De Saffier

SO

De Saffier - RENN4
De Saffier

Onze school is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leerlingen die naar onze school gaan hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor cluster 4, voorheen een cluster-4 indicatie genaamd. De afgelopen jaren telt De Saffier 70 tot 80 leerlingen. Op dit moment zijn er Schooljaar 2017/2018 wordt er in 5 groepen gewerkt op de locatie Klokhuislaan. Er is één SO groep gevestigd in Sneek.  Hiernaast is er een BEC (Behandel Expertise Centrum)  kleutergroep. Deze BEC groep is te vinden in Drachten.

De Saffier tracht thuis-nabij onderwijs te bieden aan leerlingen uit Drachten en omgeving. Onze leerlingen komen uit de postcodegebieden Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim. Hiernaast komen ook een aantal leerlingen uit de gemeente Westerkwartier en de gemeente Zuidwest Friesland.

Het streven is om gezamenlijk met de SBO scholen  uit de regio Drachten en het cluster 3 onderwijs, in 2020 nieuwbouw te realiseren. Dit project “Samen Kansrijk” is in een voorbereidend stadium.

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.