Menu Bel RENN4

Belangrijke data

Belangrijke data - RENN4

Belangrijke data 2019/2020

Maandag 11 november

Donderdag 28 november

Studiedag

Studiemiddag

Leerlingen vrij, externe stage gaat door.

Leerlingen van Uitstroom Profiel Vervolgonderwijs (vmbo-bk, tl/havo) zijn vrij vanaf 12.00 uur

Woensdag 12 februari Studiedag Accare Leerlingen vrij, externe stage gaat door
Maandag    4 mei Studiedag Leerlingen vrij, ook vrij van stage
Woensdag 6 mei Studiedag RENN4 breed

Leerlingen vrij, ook vrij van stage

Let op:

Behalve staatsexamenkandidaten VMBO-TL die deelnemen aan het examen schrijfvaardigheid Engels

Vrijdag      22 mei Studiedag Leerlingen vrij, ook vrij van stage
Donderdag 18 juni Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur, externe stage gaat door
Vrijdag   19 juni Teamdag Leerlingen vrij, ook vrij van stage

 

Houdt u rekening met het feit dat er nog 2 studiedagen gepland gaan worden. Hierover zullen we u

tijdig informeren.

 

 

Klik hier voor Vakantieregeling

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.