Welkom bij De Monoliet

De Monoliet is een school voor voortgezet speciaal onderwijs waar de leerlingen centraal staan. We geven onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Al onze leerlingen zijn schakelleerlingen. Dit betekent dat ons doel is dat leerlingen na een korte of langere tijd ‘schakelen’ naar een reguliere school, semi-reguliere school of (beschermde) arbeid.  

In schooljaar 2019/2020 hadden we 373 leerlingen, verdeeld over 30 groepen. Het onderwijs en de begeleiding verzorgen we met ruim 90 personeelsleden. 

Hier zijn we trots op 

Voor discriminatie, cultuur, seksualiteit en andere thema’s werken we actief samen met diverse partners, zoals KlasseKunst, Special Heroes, Tumba, COC en de wijkagent. Trots zijn we ook op de samenwerking met het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs in de regio. Die samenwerking is belangrijk bij het schakelen naar geschikt vervolgonderwijs.  

Je werkt doelgericht aan je toekomst. 

Onderwijs en begeleiding  

We bereiden onze leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. We bieden hiervoor een opbouwend orthopedagogisch en didactisch leerklimaat, gericht op positieve beïnvloeding van hun gedrag. Door enerzijds te leren en anderzijds aan hun gedrag te werken, creëren de leerlingen betere maatschappelijke kansen voor zichzelf.  

Voor ons zijn ouders de eerste en belangrijkste deskundigen: zij kennen hun kind immers het beste. Het kan gebeuren dat ouders, hun kind en de school worden geconfronteerd met complexe vraagstukken die intensieve hulp en ondersteuning vragen. Wij kunnen dan een beroep doen op de inzet van de regionale hulpverlenende organisaties en ketenpartners waar De Monoliet mee samenwerkt. 

Rondleiding

Wil jij meer weten over de uitstroomprofielen op De Monoliet? Of wil je horen hoe leerkrachten en leerlingen het op De Monoliet vinden? Kijk dan onderstaand filmpje en krijg direct een rondleiding door de school!

Meer weten?

Neem contact op met
Jelle Hiemstra
Directeur Cornelis Trooststraat

Neem contact op met
Allard Dijkstra
Directeur Cornelis Trooststraat

Neem contact op met
Jan Yntema
Directeur Kinnikonderwijs en Fier!

Neem contact op met
Yvonne de Groot
Directeur Melkemastate VSO

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Cornelis Trooststraat 29
8932 BR LEEUWARDEN

Telefoon: 058-2674363
E-mail: monoliet@renn4.nl

Directeur(en): Jelle Hiemstra en Allard Dijkstra

Locatie Melkemastate VSO en Kinnikonderwijs

Melkemastate 29
8925 AX LEEUWARDEN

Telefoon: 058-2674363
E-mail: monoliet@renn4.nl

Directeur(en): Yvonne de Groot en Jan Yntema

Locatie Fier Fryslân

Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden

E-mail: fier-onderwijs@renn4.nl

Directeur(en): Jan Yntema

Postadres

Postbus 7597
8903 JN LEEUWARDEN