Menu Bel RENN4

De Monoliet

VSO

De Monoliet - RENN4
De Monoliet

De Monoliet is een school voor voortgezet speciaal onderwijs waar de leerlingen centraal staan. De school geeft onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen hebben doorgaans moeilijkheden met leren en zijn vaak moeilijk opvoedbaar. De problemen hebben dikwijls te maken met gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van het reguliere onderwijs.

De Monoliet bereidt haar leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. We richten ons op het verzorgen van een positief pedagogisch en didactisch leerklimaat voor al onze leerlingen. Het doel daarbij is om het gedrag van de leerlingen dusdanig positief te beïnvloeden zodat hun maatschappelijke kansen toenemen.

Centraal uitgangspunt voor De Monoliet is dat al onze leerlingen schakelleerlingen zijn. In het kader van passend onderwijs werkt De Monoliet nauw samen met andere scholen en ketenpartners. Het doel is dat leerlingen na een korte of langere tijd schakelen naar een reguliere school, semi-reguliere school of naar (beschermde) arbeid.

Momenteel telt de school ongeveer 260 leerlingen, variërend in leeftijd van 12-18 jaar en verdeeld over zo’n 23 groepen. Op de school werken ruim 54 personeelsleden.

De Monoliet werkt actief samen met organisaties die zich bezig houden met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Ouders worden gezien als de eerste en belangrijkste deskundige van de leerling, maar ouders en school kunnen het vaak niet alleen. De volgende hulpverlenende organisaties zijn in dit verband relevant te noemen: de wijkteams, de kinder- en jeugdpsychiatrie (Kinnik, FJP Accare), psychologische hulpverlening (diverse particuliere bureaus), ambulante jeugdhulp (Jeugdhulp, Leger des Heils, Reik), jongerenwerk, cliëntondersteuning (Jeugdzorg, St. MEE), klinische behandeling (BC Woodbrokers, Reik e.a.) en diverse zorgboerderijen. Gelet op een aantal thema’s in de school wordt ook actief samengewerkt met onder andere Klassekunst, Special Hero’s, Tumba, COC en de wijkagent.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Belangrijke data - RENN4

Belangrijke data

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Schoolregels / Pestprotocol - RENN4

Schoolregels / Pestprotocol

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!