Welkom bij GO Hoogeveen, locatie Van Goghlaan (so de Aventurijn/sbo de Kameleon)

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor leerlingen met ontwikkelings-, leer- en/of sociale en emotionele problemen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Wij spelen in op hun individuele behoeften en bieden zo het onderwijs en de ondersteuning die zij nodig hebben. Dit doen we in een veilige, gestructureerde omgeving met een positieve, prettige sfeer. Hierin mag iedereen, van jong tot oud, zijn wie hij of zij is. Niet voor niets is onze missie: “De Kameleon geeft ieder kind zijn eigen kleur.” 

Hier zijn we trots op 

Veel kinderen die op onze school komen, zijn het vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden kwijtgeraakt. Wij proberen de kinderen dat vertrouwen in zichzelf terug te geven. Dat is de basis van waaruit wij werken aan het verwerven van vaardigheden en kennis. Met ons onderwijs dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen: elk kind krijgt iets mee om verder te kunnen groeien en leren in zijn/haar leven.  

Jij kunt het! 

Onderwijs en begeleiding  

Kenmerkend voor De Kameleon is de open, positieve, ambitieuze en professionele cultuur.  

Wij willen het beste uit de kinderen én uit onszelf halen. Zodat op onze school ieder kind en iedere volwassene zin heeft in leren en werken en daar plezier aan beleeft. Elke dag zetten we ons in om kleurrijk en onderscheidend te zijn voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften in de regio Hoogeveen. Ieder kind krijgt hulp en begeleiding op maat, zodat het zich verder kan ontplooien en een volwaardige plaats in de samenleving kan krijgen. 

Meer weten?

Neem contact op met
Roselie Drost
Schoolleider Gespecialiseerd Onderwijs

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Van Goghlaan 3
7901 GK HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-278 722
E-mail: kameleon@renn4.nl

Teamleider(s): Roselie Drost