Welkom bij De Kameleon

De Kameleon (onderdeel van de onderwijsvoorziening voor so/sbo onderwijs met De Aventurijn)  is een school voor speciaal basis onderwijs. Onze klassen kennen een groepsgrootte van ongeveer 16 á 17 leerlingen. Er is veel tijd en ruimte voor sociale vaardigheden en groepsvorming. Onze leerlingen hebben een grotere ondersteuningsbehoefte om tot leren en het verwerken van leerstof te komen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen.

Hier zijn we trots op 

Veel kinderen die op onze school komen, zijn het vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden kwijtgeraakt. Wij proberen de kinderen dat vertrouwen in zichzelf terug te geven. Dat is de basis van waaruit wij werken aan het verwerven van vaardigheden en kennis. Met ons onderwijs dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen: elk kind krijgt iets mee om verder te kunnen groeien en leren in zijn/haar leven.  

Jij kunt het! 

Onderwijs en begeleiding  

Kenmerkend voor De Kameleon is de open, positieve, ambitieuze en professionele cultuur.  

Wij willen het beste uit de kinderen én uit onszelf halen. Zodat op onze school ieder kind en iedere volwassene zin heeft in leren en werken en daar plezier aan beleeft. Elke dag zetten we ons in om kleurrijk en onderscheidend te zijn voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften in de regio Hoogeveen. Ieder kind krijgt hulp en begeleiding op maat, zodat het zich verder kan ontplooien en een volwaardige plaats in de samenleving kan krijgen. 

Meer weten?

Neem contact op met
Roselie Drost
Schoolleider Gespecialiseerd Onderwijs

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Van Goghlaan 3
7901 GK HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-278 722
E-mail: kameleon@renn4.nl

Teamleider(s): Roselie Drost