Welkom bij De Delta

Op S(B)O De Delta/Bladergroenschool Appingedam zitten kinderen van 4 tot 13 jaar met leer- en/of gedragsproblematiek. Zij kunnen niet ten volle profiteren van het onderwijsaanbod op een gewone basisschool. Onze school heeft voor hen een passend onderwijsaanbod, gericht op een breed uitstroomperspectief: van praktijkonderwijs tot en met vwo. 

Kenmerkend voor onze school is de fijne, veilige leeromgeving. Leerkrachten en kinderen gaan samen aan de slag onder het motto: “Talent ontwikkelen en ontdekken. De wereld aan je voeten.” We willen dat uw kind succeservaringen opdoet, meer zelfvertrouwen krijgt en gaat begrijpen wat zijn/haar talenten en uitdagingen zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor emotieregulatie. Uw kind leert gevoelens bij zichzelf en andere kinderen te herkennen en ontdekt hoe het met positief gedrag zijn/haar weg kan vinden.   

Hier zijn we trots op 

Onze oplossingsgerichte, positief ingestelde leerkrachten geven innoverend en stimulerend les. Ze werken opbrengst- en handelingsgericht vanuit het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Van elk kind volgen ze de ontwikkeling op de voet. Uit de monitor Sociale Veiligheid blijkt dat de leerlingen veel waardering hebben voor de leerkrachten. Omdat ze goed uitleggen, complimenten geven én omdat ze alert zijn op pesten.  

We werken met Chromebooks, gaan aan de slag met praktijkvakken en vieren samen feestelijke gebeurtenissen.  

Je ontdekt je talent en krijgt weer zelfvertrouwen. 

Onderwijs en begeleiding   

Veiligheid, structuur en plezier zijn de kernwoorden in ons onderwijs en onze begeleiding. We spelen in op de individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Hierbij werken we nauw samen met ouders en waar nodig ook met gemeenten en hulpverlening. We communiceren intensief met ouders en ontmoeten hen ook graag op school, bijvoorbeeld op de kerstmarkt of de fancy-fair.  

Meer weten?

Neem contact op met
Anneke Bakker
Directeur a.i.

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Olingermeeden 3
9903 ES APPINGEDAM

Telefoon: 0596-682551
E-mail: sbodedelta@renn4.nl

Directeur(en): Anneke Bakker