Menu Bel RENN4

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen - RENN4

Binnen de 4 speciale (basis)scholen in Hoogeveen, ofwel binnen het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen, gaat met ingang van het nieuwe schooljaar het een en ander met betrekking tot de (nieuwe) aanmeldingen en observatieplaatsen van iedere leerling met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) veranderen.
De wijzigingen zijn nodig om verder vorm en inhoud te geven aan gespecialiseerd onderwijs van de samenwerkende scholen. Expertise wordt gebundeld om op deze wijze kwalitatief goed thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden.

Vanaf schooljaar 2018-2019 vindt alle instroom voor de leerlingen betreffende de groepen 1 t/m 3 op de locatie Wielewaal (Carrousel en de G.J. van der Ploegschool) plaats.
Alle instroom voor de leerlingen betreffende de groepen 4 t/m 8, vindt op de locatie van Goghlaan (Kameleon en Aventurijn) plaats.

Het Samenwerkingsverband is uiteraard in deze veranderende werkwijze meegenomen en houdt hier bij alle nieuwe aanmeldingen rekening mee.

Heeft u nog vragen over bovenstaande of over de ontwikkelingen van gespecialiseerd onderwijs; dan bent u uiteraard van harte welkom op één van de locaties of kunt u contact opnemen met Roselie Drost teamleider van de locatie Wielewaal; contactpersoon Gespecialiseerd onderwijs Hoogeveen.

Met vriendelijke groet,

Roselie Drost
Teamleider locatie Wielewaal (Carrousel en G.J. van der Ploegschool)
Telefoon 0528 234444

Frans Klaassen
Teamleider locatie van Goghlaan (Kameleon en Aventurijn)
Telefoon 0528 278722

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.