Menu Bel RENN4

SBO De Carrousel

SBaO

SBO De Carrousel - RENN4
SBO De Carrousel

Onze school heeft de naam ‘de Carrousel’ gekregen omdat we de school zien als een veilige en vrolijke plaats, van waaruit de kinderen de wereld in kunnen kijken. De Carrousel kan langzaam en vlug draaien, aangepast aan het niveau van de kinderen. Wij geven onderwijs op maat, waar individuele onderwijsbehoeftes centraal staan. De heldere leerlijnen en doelen staan voor ieder kind beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan.

Identiteit van de school

Wij zijn een algemeen bijzondere school en dat houdt voor ons in dat wij een ontmoetingsschool zijn, waar alle kinderen, ouders en teamleden zich welkom mogen voelen, ondanks verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Er wordt rekening gehouden met alle stromingen.

Experimenteerstatus

Met ingang van augustus 2018 heeft de Carrousel en de scholen aan de Van Goghlaan  [De Kameleon en De Aventurijn] de zogenaamde ‘experimenteerstatus’ toegekend gekregen door het ministerie van OCW. Concreet houdt dat in dat binnen onze school leerlingen gegroepeerd kunnen worden op basis van ondersteuningsbehoeften en er dus leerlingen die ingeschreven staan op SO de Aventurijn les kunnen krijgen in een klas van SBO de Kameleon of SBO de Carrousel en andersom. Het idee is dat we op deze manier meer kansen creëren voor leerlingen door zo flexibel mogelijk te zijn in het inzetten van onze gezamenlijke expertise. De experimenteerstatus is afgegeven voor vier jaar. Gedurende deze vier jaar worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd, mede door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling en studiedagen - RENN4

Vakantieregeling en studiedagen

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Verder lezen
Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen - RENN4

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen

Binnen de 4 speciale (basis)scholen in Hoogeveen, ofwel binnen het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen, gaat met ingang van het nieuwe schooljaar het een en ander met betrekking tot de (nieuwe) aanmeldingen en observatieplaatsen van iedere leerling met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) veranderen. De wijzigingen zijn nodig om verder vorm en inhoud te geven aan gespecialiseerd onderwijs van de samenwerkende scholen. Expertise wordt gebundeld om op deze wijze kwalitatief goed thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden.

Verder lezen
Schooltijden - RENN4

Schooltijden

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!