Welkom bij De Carrousel

Onze school verzorgt speciaal basisonderwijs op maat voor kinderen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan het gewone basisonderwijs kan bieden. Hierbij stellen we de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind centraal. Met duidelijke leerlijnen en leerdoelen werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Daar bent u nauw bij betrokken. Er zijn veel contactmomenten waarop we met u – vaak ook met uw kind erbij –  bespreken hoe het gaat.  

Hier zijn we trots op 

We bieden kinderen een stevige basis voor hun ontwikkeling: veiligheid, voorspelbaarheid en structuur. Ook zijn we trots op de samenwerking met ouders en externe (zorg)partners en op de inzet van ons bevlogen, betrokken team. 

We mogen op school lekker veel bewegen, zodat ik me goed kan blijven concentreren. 

Onderwijs en begeleiding 

In de onderbouwgroepen (1 t/m 4) geven we gespecialiseerd onderwijs. Daardoor krijgen kinderen gelijke kansen, ongeacht of ze nu een TLV SBO of een TLV SO hebben. Hiervoor werken we intensief samen met:  

  • SBO De Kameleon en SO De Aventurijn  

Aan deze samenwerking heeft het ministerie van OCW experimenteerstatus toegekend. Door hun gezamenlijke expertise flexibel in te zetten, spelen de partners optimaal in op de individuele ondersteuningsbehoeften. Leerlingen die ingeschreven staan op SO De Aventurijn kunnen les krijgen in een klas van SBO de Kameleon of SBO De Carrousel en andersom. Deze aanpak en de resultaten ervan volgen we op de voet, onder meer met een wetenschappelijk onderzoek.   

  • SO G.J. van der Ploegschool 

Samen met deze school integreren we waar mogelijk het onderwijsaanbod, waarbij een SO onderwijsaanbod en samenwerking met leerlingen uit het SO mogelijk zijn. 

Met bewegend leren hebben we positieve ervaringen: kinderen kunnen hun energie kwijt, worden fitter en kunnen zich beter concentreren. We gebruiken hiervoor actieve werkvormen en meubilair waaraan zowel staand als zittend gewerkt kan worden. 

Meer weten?

Neem contact op met
Roselie Drost
Directeur Gespecialiseerd Onderwijs

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Wielewaal 1
7905 GX HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-234444
E-mail: carrousel@renn4.nl

Directeur(en): Roselie Drost