Menu Bel RENN4

SBO De Carrousel

SBaO

SBO De Carrousel - RENN4
SBO De Carrousel

De naam
De school heeft de naam ‘De Carrousel’ gekregen omdat we onze school zien als een veilige en vrolijke plaats, van waaruit de kinderen de wereld in kunnen kijken. De Carrousel kan langzaam en vlug draaien, aangepast aan het niveau van de kinderen. Er zijn verschillende plaatsen op De Carrousel voor ieders smaak en keuze, maar steeds kleurrijk en vrolijk. De Carrousel draait rond vanuit een stevig centrum, dus de kinderen weten zich altijd geruggensteund.

Huisvesting
We beschikken over een goed ingericht gebouw dat in de primaire kleuren rood, geel en blauw is geschilderd.
De Carrousel heeft twaalf groepslokalen, een computerlokaal, een speellokaal dat ook gebruikt wordt voor MRT, fysiotherapie en ergotherapie, een handvaardigheidslokaal, een keuken en een personeelskamer. Daarnaast zijn er kantoren voor directie en onderwijsondersteunend personeel.
De multifunctionele ruimte ‘De Spil’ kan door middel van een vouwwand in twee ruimtes worden verdeeld. Het wordt onder andere gebruikt voor weekopeningen, theater, vergaderingen en cursussen voor eigen teamleden. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal naast het schoolgebouw. Sinds 1 januari 2007 zijn we een ‘rookvrije’ school.

Identiteit van de school
Wij zijn een algemeen bijzondere school en dat houdt voor ons in dat wij een echte ontmoetingsschool zijn, waar alle kinderen, ouders en teamleden zich welkom voelen, ondanks verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Wij zijn een open school, dat wil zeggen dat de leerlingen uit diverse kerkelijke milieus en uit niet-kerkelijke gezinnen welkom zijn. Iedereen doet in principe met alle activiteiten mee. We vragen waardering en respect voor onze visie en we verwachten dat leerlingen en teamleden meedoen aan christelijke activiteiten. Dat houdt in: aanwezig zijn bij weekopeningen, bidden, liederen zingen en leren van de verhalen vanuit de Bijbel.
Het Paasfeest vieren in de kerk samen met kinderen en (groot)ouders is voor ons als school erg belangrijk en een hoogtepunt.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling en studiedagen - RENN4

Vakantieregeling en studiedagen

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Instroom nieuwe leerlingen - RENN4

Instroom nieuwe leerlingen

Verder lezen
Schooltijden - RENN4

Schooltijden

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!