Menu Bel RENN4

Belangrijke data

Belangrijke data - RENN4
Belangrijke data
Donderdag 13 september 2018 Groepsouderavond 19.30 uur-21.00 uur 
Vrijdag 12 oktober 2018 Studiedag
Donderdag 6 december 2018 Studiedag  
Woensdag 30 januari 2019 Studiedag
Maandag 25 februari 2019 Studiedag
Woensdag 27 maart 2019 Studiedag
Vrijdag 10 mei 2019 Studiedag RENN4
Woensdag 29 mei  2019 Studiedag
Woensdag 3 juli 2019 Studiedag
Donderdag 11 juli 2019 Schoolverlatersavond 19.30 uur-21.00 uur

Zie hier voor vakantieregeling.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!