Welkom bij De Caleidoscoop

De Caleidoscoop biedt gespecialiseerd onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij hebben een speciale onderwijs- en begeleidingsbehoefte als gevolg van sociale, emotionele en/of psychiatrische problematiek. Met de hoofdlocatie in Leeuwarden en een dependance in Sneek bedienen we een breed gebied binnen Friesland.  

Het functioneren en het welbevinden van iedere leerling stellen we centraal. We willen dat elke leerling zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Onze onderwijsomgeving is hierop ingericht. Met positieve bekrachtiging, vertrouwen, veiligheid, structuur en rust leggen we een stevig fundament waarop het leerproces tot ontwikkeling kan komen. 

Hier zijn we trots op 

Ouders zijn positief over de korte communicatielijnen en de veilige, gestructureerde omgeving: ‘de leerling weet waar hij aan toe is.’ Ze waarderen de expertise van de leerkrachten, die ‘weten hoe te handelen.’ 

Leerlingen vinden dat ‘de leraren altijd goed opletten.’ De kleine klassen ‘maken het gezelliger.’   

Al onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. Hun deskundigheid en oplossingsgerichte instelling vormen de belangrijkste pijler van ons onderwijs. We hebben een gedifferentieerd aanbod voor de kernvakken. Daarnaast werken we met de leerlingen aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met sport, cultuur en burgerschap stimuleren we leerlingen hun talenten te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan.  

Op individuele begeleidingsbehoeften spelen we zoveel mogelijk in met maatwerk. Voorbeelden zijn onze  klassen voor leerlingen met ASS-problematiek en de klas waarin we, in samenwerking met Jeugdhulp Friesland, onderwijs met hulpverlening combineren.  

Hier leer je met plezier. 

Onderwijs en begeleiding 

Onderwijs en leerlingenzorg gaan hand in hand. De zorgstructuur ondersteunt het pedagogisch en didactisch handelen van onze leerkrachten. Bovendien werken we nauw samen met ouders en hulpverleningsinstanties. In combinatie met de inspirerende leeromgeving en het gedifferentieerde onderwijsaanbod draagt dit bij aan de succeservaring van de leerling en de doorstroom naar vervolgonderwijs dat bij hem/haar past. 

Meer weten?

Neem contact op met
Sandra van der Meulen
Directeur a.i.

Neem contact op met
Robert Jan de Wit
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Wilaarderburen 2
8924 JK LEEUWARDEN

Telefoon: 058 - 267 8 267
E-mail: caleidoscoop@renn4.nl

Directeur(en): Sandra van der Meulen en Robert Jan de Wit

Locatie BEC ’t Hofke

J.H. Knoopstraat 4
8933 GS LEEUWARDEN

Telefoon: 058 - 212 29 67
E-mail: caleidoscoop@renn4.nl

Directeur(en): Sandra van der Meulen en Robert Jan de Wit

Locatie BEC de Reinbôge

Molenkrite 234
8608 WK SNEEK

Telefoon: 0515 – 411605
E-mail: caleidoscoop@renn4.nl

Directeur(en): Sandra van der Meulen en Robert Jan de Wit

Locatie RENN4 Sneek SO

De Wetterwille
Simmerdyk 3
8601 ZP SNEEK

Telefoon: 058 - 267 8 267
E-mail: caleidoscoop@renn4.nl

Directeur(en): Robert Jan de Wit