Menu Bel RENN4

De Aventurijn VSO Smilde gaat sluiten per 1 augustus

RENN4 De Aventurijn VSO verzorgt op dit moment onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar in Smilde. De leerlingen van de afdeling VSO zijn veelal geplaatst vanwege hun behandeling bij Accare.  De school staat dan ook van oorsprong op het terrein van Accare.

Tegenwoordig biedt Accare onderzoek en diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, soms in combinatie met een licht verstandelijke handicap.  Thuis nabij behandelen is  hierbij het uitgangspunt, dit betekent dat de leerlingen meer en meer op hun scholen van herkomst kunnen blijven. Voor leerlingen waarvoor dit niet haalbaar is worden maatwerk geboden. Ook RENN 4 gaat uit van thuisnabij onderwijs, dit betekent dat in de regio Assen, Hoogeveen en Emmen aan deze leerlingen vanuit de scholen onderwijs geboden wordt  in maatwerktrajecten.

Mede hierdoor heeft de school in Smilde steeds minder leerlingen en dus minder klassen dan er nodig zijn om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen blijven bieden. Door deze ontwikkelingen hebben Accare en RENN4 in onderling overleg (helaas) moeten besluiten de school per 1 augustus 2017 te sluiten.

De Aventurijn VSO Smilde heeft nu nog vier lesgroepen waarvoor de volgende bestemmingen zijn gevonden:

  • De havo klas 4 is inmiddels verhuisd naar het Drenthe College in Assen. De leerlingen kunnen hier een havodiploma halen.
  • De havo klassen 1 en 2 worden mogelijk een Satelietklas in het voortgezet onderwijs in Assen. Dat betekent dat  de leerlingen naar een ander school gaan, maar wel de extra aandacht krijgen die hoort bij RENN4.
  • De vmbo-klas 4 gaat sluiten aan het einde van het schooljaar. De leerlingen gaan allemaal examen doen en sluiten op deze manier het schooljaar op een goede wijze af.
  • De vroegere Accareklas gaat sluiten, de Atlas Assen gaat het komend schooljaar werken met maatwerktrajecten. De leerlingen die aangewezen blijven op speciaal onderwijs zijn plaatsbaar op De Atlas in Assen. Per leerling wordt een passend plan gemaakt.

RENN4 en Accare willen alle medewerkers en andere betrokkenen bedanken voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren vorm en invulling hebben gegeven aan het onderwijs op deze bijzondere locatie. In het bijzonder bedanken we alle leerlingen die nu en in het (recente) verleden deel hebben uitgemaakt van de school in Smilde.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!