Menu Bel RENN4

De Aventurijn

SO

De Aventurijn - RENN4
De Aventurijn

De Aventurijn SO verzorgt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in Assen, Hoogeveen en Emmen. De leerlingen zijn geplaatst op basis van een indicatie cluster 4 of vanaf 1 augustus 2015 op basis van een toelatingsverklaring, afgegeven door een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Ook kunnen leerlingen worden geplaatst op basis van plaatsbekostiging via Accare.

De Aventurijn SO biedt schakelonderwijs. Het doel is de leerlingen voor te bereiden op het schakelen naar het reguliere onderwijs of naar andere vormen van speciaal (basis)onderwijs. De Aventurijn SO richt zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun kansen op een zinvolle deelname aan de maatschappij toenemen.

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Nieuws uit Social Schools - RENN4

Nieuws uit Social Schools

Verder lezen
Instroom nieuwe leerlingen SO Hoogeveen - RENN4

Instroom nieuwe leerlingen SO Hoogeveen

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.