Welkom bij De Aventurijn Hoogeveen

De Aventurijn Hoogeveen (onderdeel van de onderwijsvoorziening voor so/sbo onderwijs met De Kameleon) verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen van 7 tot en met 12 jaar. We bereiden leerlingen voor op schakelen naar het reguliere onderwijs of naar andere vormen van speciaal (basis)onderwijs. Onze school heeft momenteel 3 klassen voor speciaal onderwijs, waarvan 1 onderwijszorgklas.
De onderwijszorgklas is een klas voor leerlingen die veel moeite hebben om (weer) naar school te gaan, leerlingen die enige tijd thuis hebben gezeten bijvoorbeeld. In deze klas zitten maximaal 6 á 7 leerlingen tegelijkertijd en ze schakelen na korte (of iets langere) duur naar een reguliere s(b)o klas. In een reguliere so klas zitten maxima 12 leerlingen. Op onze school is in alle klassen een onderwijsassistent, naast een vaste groepsdocent, aanwezig om te ondersteunen bij onderwijsleerproces.

De Aventurijn is een edelsteen waaraan veel positieve eigenschappen worden toegeschreven. De steen zou voorspoed en geluk aantrekken en mensen stimuleren om hun dromen waar te maken. Heel toepasselijk, want wij willen dat leerlingen hun kwaliteiten ontdekken en voor hun dromen durven te gaan!  

Hier zijn we trots op 

Elk kind kan leren. Kinderen die denken dat ze dat niet kunnen en daarom niet (meer) willen leren, laten we succeservaringen opdoen. Daarvoor sluiten we aan bij hun mogelijkheden en kwaliteiten. We werken hard aan schoolse vaardigheden, maar ook aan de ontwikkeling van het zelfbeeld: wie ben ik, wat kan ik en hoe doe ik dat. We helpen kinderen om het eigen gedrag te hanteren en om te gaan met het gedrag van andere kinderen. Groepsvorming en groepsgevoel krijgen ook veel aandacht. Daardoor krijgen ze ervaringen mee die hen helpen om zich te handhaven in de maatschappij. We vragen veel van de kinderen, maar overvragen niet.

Je hoort erbij. Je krijgt weer zelfvertrouwen: dat maakt leren leuk. 

Onderwijs en begeleiding  

Naast goed onderwijs krijgt uw kind ook sociaal-emotionele en opvoedkundige ondersteuning. Zo werken we aan drie belangrijke doelen met ons onderwijs: 

  1. de ontwikkelingsproblemen en -achterstanden zijn voor uw kind hanteerbaar; 
  2. uw kind leert beter omgaan met het eigen gedrag en het gedrag van anderen; 
  3. de schoolontwikkeling van uw kind is op gang gebracht en met de verworven competenties en vaardigheden kan het de stap naar vervolgonderwijs zetten. 

Meer weten?

Neem contact op met
Roselie Drost
Directeur Gespecialiseerd Onderwijs

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Van Goghlaan 3
7901 GK HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-278 722
E-mail: aventurijn@renn4.nl

Directeur(en): Roselie Drost